Vammaistyö

Yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja toimia yhteiskunnassa ovat tärkeitä kaikille ihmisille. Kansalaisjärjestöt ovat vuosikymmeniä tukeneet, ohjanneet ja kouluttaneet vammaisperheitä sekä edistäneet vammaisten työllistymistä ja oikeuksien toteutumista.

Kuntoutusta "kaviouralla" Kaunialassa vuonna 1951.

Suomalaisen kuntoutuksen ensiaskeleet

Kymmenientuhansien sotilaiden vammauduttua sodassa siviilipuoli ei pystynyt hoitamaan niin suurta potilasmäärää. Sotainvalidien Veljesliitto perustettiin huolehtimaan sodissa vammautuneista ja ajamaan heidän etujaan. Sotainvalidien kuntoutus oli lähtölaukaus nykyiselle kuntoutukselle Suomessa.
Lapsia opettelemassa viittomista aikuisten johdolla.

Kieli ja oikeudet kuuroille

Kansalaistoiminta on edistänyt merkittävästi viittomakielisten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhteistyötä tehdään myös esimerkiksi Kosovon ja Albanian kuurojen tukemiseksi.
Mäntsälän Me itse -ryhmän Matti Vaaralahti

Nyt meitä kuunnellaan

Kehitysvammaiset kokivat, etteivät saa riittävästi ääntään kuuluviin heitä itseään koskevissa asioissa. Syntyi Me Itse ry, vammaisten ihmisten oma yhdistys, joka puolustaa heidän oikeuksiaan. 
Kaksi iäkästä naista lukee Selkosanomia.

Selkokieli avaa kimurantin kielen

Noin puoli miljoonaa suomalaista tarvitsee selkokieltä arjen asioiden hoitamiseen. Itsenäinen elämä omassa kodissa tai viranomaisasioiden hoito helpottuu, kun tietoa saa selkokielellä.
Nainen vihreässä pyörätuolissa

Vammaisten perusoikeuksien puolesta

Vammaiset kokevat Mosambikissa paljon syrjintää ja seksuaalista hyväksikäyttöä. Mahdollisuuksia kouluttautua ei ole. Useat suomalaisjärjestöt ovat parantaneen maan vammaisten asemaa.
Joukko kehitysvammaisia talon edustalla.

Vammaisille oikeudet radion avulla

Vuonna 2014 Kambodzhassa perustettiin vammaisten oikeuksia ajava radioasema. Ohjelmilla pyritään muuttamaan vammaisten kohtelua paremmaksi ja tiedottamaan vammaisille heidän oikeuksistaan.
Noora Västinen on tehnyt vammaisuutta monin tavoin näkyväksi valtakunnallisessa mediassa.

Esteetön ympäristö kaikille

Esteetön pääsy lukuisiin julkisiin rakennuksiin on vaatinut vuosia vaikuttamistyötä vammaisten oikeuksia ajavilta järjestöiltä. Uudet julkiset tilat ovat pääasiassa esteettömiä ja monia vanhoja, kansallisia monumentteja on korjattu siten, että niissä voi liikkua pyörätuolilla.