Vanhukset

Väestön ikääntyessä tarve mielekkäälle ja kuntoa ylläpitävälle vanhuusajan tekemiselle sekä hoivalle kasvaa. Kansalaisjärjestöt tukevat myös elämänkaaren loppupäässä ja pitävät huolta iäkkäiden oikeuksista.

Tanssit ruohikolla

Valoa ikääntyvien arkeen

Jokaisen meistä ympärillä on ihmisiä, jotka kaipaavat arkeensa mukavaa yhdessäoloa ja jutustelua, helpotusta yksinäisyyteen. Vapaaehtoiset kuuntelevat, auttavat ja kysyvät, mitä tänään kuuluu. 
Esko Salmi ja Tauno Huotari harjoittelevat ahkerasti Hämeenlinnan Keinukamarin ohjatussa liikuntaryhmässä.

Vetreämpi vanhuus liikkumalla

Ikäihmiset haluavat yleensä asua kotonaan niin pitkään kuin mahdollista. Itsenäiseen asumiseen vaadittavaa fyysistä toimintakykyä voidaan ylläpitää voima- ja tasapainoharjoittelun avulla.
Kaksi kangaspussia, joiden päällä on kirjaimia.

Peruspalveluja saamenkielellä

Peruspalvelujen saaminen omalla äidinkielellä on erityisen tärkeää vanhuksille, kun muistisairaus voi heikentää kielitaitoa. Saamelaiskunnissa tilanne on kuitenkin haastava.
Sosiálaráđđi Ristenrauna Magga mielas ii leat vuoiggalaš, ahte sápmelaš vuorasolbmot gártet luohpat sámevuođastis go dárbbašit servvodagas veahki.

Vuođđobálvalusat iežas eatnigillii

Boarrásiidda lea earenomáš dehálaš oažžut vuođđobálvalusaid iežaset eatnigillii, go muitobuohcuvuohta heajuda gielladáiddu. Sámegielddain dilli lea báikuin viehka hástaleaddji.