nuoria kesäleirillä
Kuva: Jussi Vierimaa

Tietoa kampanjasta

Koko Suomen itsenäisyyden ajan kansalaisjärjestöt ja me niissä toimivat suomalaiset olemme olleet rakentamassa sitä yhteiskuntaa, jollaisena maamme nyt viettää 100-vuotisjuhlavuottaan.

Sadan vuoden aikana kansalaisjärjestöt ovat edistäneet laajasti terveyttä ja hyvinvointia, kehittäneet nuorisotyötä, puolustaneet vähemmistöjen oikeuksia sekä tukeneet kehitystä ja hyvinvointia myös Suomen rajojen ulkopuolella. Lisäksi suomalainen rahapelijärjestelmä on kansalaisjärjestöjen synnyttämä, ainutlaatuinen sosiaalinen innovaatio, jossa pelien tuotto jaetaan avustuksina yhteiseen hyvään.

Sivustolla esiteltävät saavutukset on kerätty kolmen kattojärjestön Allianssin, Kepan ja SOSTEn yhteisvoimin. Selvitimme jäsenjärjestöjemme saavutuksia avoimella kyselyllä, ja suuresta määrästä merkittäviä nuoriso-, sosiaali- ja terveysalan sekä kehitysyhteistyön tuloksia valittiin sata Järjestö 100 -kampanjaa varten. Näistä saavutuksista syntyneet 100 tarinaa löydät tältä sivustolta Järjestöjen saavutukset -osiosta, jossa ne on ryhmitelty teeman tai kohderyhmän mukaan.

Toivotamme inspiroivia lukuhetkiä saavutusten parissa. Toivottavasti pääset myös Meeri Koutaniemen kanssa toteutettuun valokuvanäyttelyyn, kun se kiertää tapahtumissa eri puolilla Suomea. Valokuvanäyttelyssä esitellään noin kolmasosa kampanjassa mukana olevista tarinoista.

Seuraa kampanjaa sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #järjestö100 #parempimaailma #onsaatuaikaan #muutoksentekijät.

Kampanjan toteuttajat

Kepa ry on yli 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija. Kepa tuo ihmiset yhteen toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen 219 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä kymmeniä muita toimijoita.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 128 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä.