Meripelastusseuran vapaaehtoiset ovat valmiina pelastustehtäviin, kunhan veneilykausi keväällä alkaa.
Meripelastusseuran Helsingin yhdistyksen vapaaehtoiset Pasi Raatikainen, Jani Virtanen ja Mikael Andersén ovat valmiina pelastustehtäviin.
Kuva: Meeri Koutaniemi

Vapaaehtoiset pelastavat vesillä

Vapaaehtoiset hoitavat neljänneksen Suomen vesialueiden pelastustehtävistä. Viime vuonna vapaaehtoiset meripelastajat auttoivat vesillä lähes 3500 ihmistä. Heistä 25 pelastettiin todennäköiseltä menehtymiseltä.

Suomen Meripelastusseura hoitaa lähes neljänneksen rannikon meripelastustehtävistä, ja sisävesillä osuus on vieläkin suurempi. Loput Suomen vesialueiden pelastus- ja avustustehtävistä hoitavat Rajavartiolaitos ja muut pelastusviranomaiset.

Kaikki Suomen Meripelastusseuran pelastusalusten miehistöissä toimivat ovat palkattomia vapaaehtoisia.

Meripelastusseura vastaanottaa avunpyynnöt meripelastuskeskuksilta ja hätäkeskuksilta, seuran oman Trossi-palvelunumeron kautta tai suoraan hädänalaisilta itseltään. Tyypillisin vapaaehtoisten suorittama pelastustehtävä on teknisestä viasta tai merimiestaidollisesta virheestä johtuva huviveneen hinaustehtävä. Vaativia sairaankuljetus- ja ensivastetehtäviä Meripelastusseuralla oli viime vuonna yli kahdeksankymmentä.

Ensimmäiset vuodet vapaaehtoiset meripelastajat liikkuivat soutaen ja purjeilla.

Suomen ensimmäinen vapaaehtoinen meripelastusasema perustettiin Suursaareen vuonna 1857. Suomen Meripelastusseura perustettiin 40 vuotta myöhemmin. Ensimmäiset vuodet vapaaehtoiset meripelastajat liikkuivat soutaen ja purjeilla. Vuonna 1913 hankittiin ensimmäinen moottoripelastusvene Hangon meripelastusasemalle. Nykyään Meripelastusseuralla on käytössään 130 pelastusalusta koko maassa. 

Meripelastusseura partioi vesillä noin 1300 vapaaehtoisen voimin. Seura myös kouluttaa vapaaehtoisensa itse tehtävään. Pelastustoiminnan lisäksi seuran toimintaan kuuluu turvavene-, valistus- ja esittelytehtäviä erilaisissa tapahtumissa ympäri maata.

Vapaaehtoisten ympärivuorokautisesta päivystyksestä avovesikaudella kertyy vuosittain yli 730 henkilötyövuotta, mikä tarkoittaa 34 miljoonaa euroa. Ilman vapaaehtoisista koostuvaa meripelastustoimintaa nämä pelastustehtävät ja niistä koituvat kustannukset olisivat viranomaisten harteilla.

Suomen Meripelastusseura

Suomen Meripelastusseura on vuonna 1897 perustettu valtakunnallinen vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten meripelastajien auttamishaluun ja pyyteettömään työhön. Meripelastusseuran päätehtävä on auttaa merihätään joutuneita rannikolla ja sisävesillä. Lisäksi Seura edistää toiminnallaan yleistä veneilyturvallisuutta ja hyvää merimiestapaa.