YADin esittelypiste kesäfestareilla. Kesäistä festariporukkaa.
Kesäisin yadilaiset kiertävät infopisteteltan kanssa musiikkifestareilla kohtaamassa festarikansaa.
Kuva: Eeva Murtolahti

Ehkäisevää huumetyötä nuorilta nuorille

Jokaisella nuorella on oikeus hyvään, huumeista vapaaseen elämään. Pelotteleva päihdevalistus on historiaa – parasta vaikuttamistyötä on toisista nuorista tarttuva asenne.

Youth Against Drugsin toiminta perustuu nuorten vapaaehtoisten vaikuttamistyöhön. Vapaaehtoiset kannustavat huumeettomuuteen keskustellen ja jakaen tietoa omassa kaveripiirissään, kouluissaan ja harrastuksissaan sekä suuntaavat erilaisiin tapahtumiin kohtaamaan nuoria. Kesäisin YAD kiertää infopisteteltan kanssa Suomen musiikkifestareilla.

Nuoret, joilla on huumeidenkäyttötaustaa, hyödyntävät kokemustietoaan kouluihin ja nuorten ryhmiin suunnatuilla päihdekasvatuskeikoilla sekä erilaisia päihdekasvatusmateriaaleja ja -menetelmiä kehittäen.

"Parasta YADissa on se, että tuntee olonsa turvalliseksi. Kaikki hyväksyy sut just sellasena kuin oot."

YAD tukee käyttötaustaisten nuorten hyvinvointia elämänhallintaa lisäävien työkalujen ja virkistäytymisen muodossa. Tärkein tuki on kuitenkin päihteetön yhteisö, johon jokainen on tervetullut.

"Parasta YADissa on se, että tuntee olonsa turvalliseksi. Kaikki hyväksyy sut just sellasena kuin oot ja kukaan ei jätä ulkopuolelle", kuvailee verkkovapaaehtoistyön ohjaajana työkokeilua tekevä Salla.

Työntekijöiden roolina on tukea vapaaehtoisia ja vapaaehtoistyön toimintamahdollisuuksia, järjestää päihteetöntä toimintaa sekä tuottaa asiantuntevaa, nuorten huumekysymyksiin vastaavaa tietoa, koulutuksia, menetelmiä ja päihteettömyyteen kannustavaa asennemateriaalia.

YADin Toiminta on valtakunnallista, mutta yhdistyksen toimistot sijaitsevat Jyväskylässä ja Tampereella.

Youth Against Drugs

YAD Youth Against Drugs syntyi vuonna 1988 parin punkkarin huolestuttua kavereidensa huumeiden käytöstä. YAD:n järjestötoiminta alkoi Irti huumeista ry:n nuorisoprojektina. Projektin päättyessä 1990 YAD rekisteröityi omaksi yhdistyksekseen. Valtakunnallisesti toimivana nuorisojärjestönä, pitkäjänteisen vapaaehtoistyön ja useiden projektien kautta YAD on myös vakiinnuttanut asemansa suomalaisen ehkäisevän huumetyön asiantuntijana.