Nuoria harrastajia.
Nuoren elämäntaitoja voi vahvistaa esimerkiksi teatterin ja sirkuksen avulla.
Kuva: Jani Liimatta

Elämäntaidot vahvistuvat tekemällä

Terve itsetunto, rohkeus ja sosiaaliset taidot ovat elämäntaitoja, joita nuori ei opi kirjoista lukemalla. Ne karttuvat parhaiten tutustumalla ihmisiin ja tekemällä yhdessä esimerkiksi sirkusta tai teatteria.

Lasten ja nuorten säätiön kaikki toiminta tähtää nuorten elämäntaitojen vahvistamiseen. Elämäntaitojen avulla nuori pystyy ymmärtämään yhteisön toimintaa ja voi osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan muutokseen.

Säätiön toiminnassa on mukana muun muassa ilman työ- ja koulutuspaikkaa olevia nuoria, valma-luokkalaisia sekä maahanmuuttajataustaisia nuoria.

Elämäntaitojen avulla nuori pystyy ymmärtämään yhteisön toimintaa ja voi osallistua sekä vaikuttaa yhteiskunnan muutokseen.

Elämäntaidoilla tarkoitetaan muun muassa itsetuntoa, sosiaalisia taitoja, omien vahvuuksien tuntemista, ongelmanratkaisutaitoja, vuorovaikutustaitoja, sekä rohkeutta toimia yksin ja yhdessä. Elämäntaitoja ei opita kirjoista lukemalla, vaan kokemalla ja tekemällä.

Lasten ja nuorten säätiön toiminnassa nuoret pääsevät toimimaan yhdessä innostavissa ryhmissä, joissa tehdään yhdessä esimerkiksi elokuvia, sirkusta, teatteria, yhteisöprojekteja tai vaikuttamistyötä.

Tekemisen ja kohtaamisten kautta vahvistetaan elämäntaitoja ja osallisuutta sekä löydetään uusia ystäviä.

Lisäksi säätiö tavoittaa kokonaisia koululuokkia yläkouluilla innostavien Dreamstereiden vetämillä luennoilla, joissa he kertovat elämäntaitojen vahvistamisesta omien elämäntarinoidensa kautta.

Dreamstereinä toimivat muun muassa muusikko Tommy Lindgren, kansanedustaja Jani Toivola sekä näyttelijät Pamela Tola, Krista Kosonen ja Essi Hellen.

Lasten ja nuorten säätiö auttaa nuoria myös Suomen rajojen ulkopuolella. Säätiö tukee kenialaisia ja senegalilaisia nuoria, jotka vahvistavat elämäntaitojaan muun muassa tekemällä taidetta, toimimalla omissa yhteisöissään ympäristö- ja sukupuoliprojektien parissa, perustamalla pienyrityksiä ja tuomalla nuorten ääntä paikallisten päättäjien korviin.

Lasten ja nuorten säätiö

Alkuperäiseltä nimeltään Suomen lasten ja nuorten säätiö – Barn och Ungdomsstiftelsen i Finland – perustettiin vuonna 2001 ministeri Pär Stenbäckin ja Heikki Järvenpään aloitteesta. Suomeen haluttiin yritysten kanssa yhteistyössä toimiva, ennaltaehkäisevää nuorisotyötä tekevä järjestö. Perustamisessa olivat mukana myös Suomen Lions-liitto, Folkhälsan ja Suomen Itsenäisyysrahasto / Aseman lapset ry. Säätiö kuului ensimmäisenä Pohjoismaissa International Youth Foundationin verkostoon.