Esittelypiste, jonka edessä nuoria.
Seurakuntavaalien ennakkoäänestyksen aloitustapahtuma Kampin Narinkkatorilla lokakuussa 2014.
Kuva: Aarne Ormio

Historiallinen äänestysikärajapäätös

Syksyllä 2007 evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa tehtiin historiallinen nuorten osallisuutta edistävä päätös, joka antoi äänioikeuden seurakuntavaaleissa 16-vuotiaille kirkon jäsenille.

Vuonna 2010 kirkon 16 vuotta täyttäneillä jäsenillä oli ensimmäistä kertaa äänioikeus seurakuntavaaleissa. Kirkon järjestöt kuten Nuorten Keskus yhteistyössä esimerkiksi Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin kanssa kampanjoivat näkyvästi nuorten äänioikeudesta.

Nuorten Keskuksen Kymppivaali-hanke toi esiin äänestämisen merkityksen ja kannusti nuoria käyttämään ääntään seurakuntavaaleissa.
Kirkon ratkaisu oli ennen muuta arvovalinta, joka kertoo luottamuksesta nuoria kohtaan. Päätöksellään kirkko halusi myös kunnioittaa YK:n lapsenoikeuksien henkeä.

Nuoret vastaavat tänään tehtyjen päätösten toteuttamisesta tulevaisuudessa.

Nuoret vastaavat tänään tehtyjen päätösten toteuttamisesta tulevaisuudessa. Siksi heitä on paikallaan kuulla mahdollisimman varhain.

Toisista nuorista aktiivisesti vastuuta kantavilla nuorilla on harkintakykyä ja valmiutta vastuullisiin valintoihin myös vaaliuurnilla. Jos nuoret oppivat äänestämään jo ennen täysi-ikäiseksi varttumistaan, osallistuvat he todennäköisemmin myös aikuisiällään yhteiseen päätöksentekoon.

Vuoden 2010 seurakuntavaalien äänestysprosentti nousi 17 prosenttiin ja nuorten 16–17-vuotiaiden osalta se oli koko maassa 15,2. Koko kirkossa äänioikeutettuja alle 18-vuotiaita oli runsaat 115 000.