Perhe juoksee käsikädessä lumisessa maisemassa.
Perhekodissa lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden liittyä perheeseen ja kokea toimivan perheen mallin.
Kuva: Nuorten ystävät

Lapsia laitoksista perhekoteihin

Lastensuojelussa alettiin 1970-luvulla pyrkiä suurista koulukodeista kohti kodinomaisempaa kasvuympäristöä, jossa sijoitetuista lapsista huolehtisivat pysyvät perhekotivanhemmat.

Perhekotiajatuksessa keskeistä oli lapsen ja nuoren näkökulma. He saisivat perhekodissa yksilöllisen kasvatuksen ja samaistuisivat perhekotivanhempiin sekä näkisivät ja kokisivat normaalia perhe-elämää. Perhekotivanhemmat tarjoaisivat nuorille turvallisen kasvuympäristön.

Keskustelu sai alkunsa Nuorten Ystävien koulukoti Pohjolakodissa vuonna 1971. Pari vuotta myöhemmin Pohjolakoti alkoi hankkia perheitä, joihin koulukodin poikia sijoitettiin. Ohjeet toimintaan saatiin sosiaalihallitukselta.

Laitoksesta sijoitettiin noin 15 poikaa perheisiin Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Pojat asuivat perheissä ja kävivät sieltä normaalisti koulua.

Perhesijoitustoiminta kesti vain muutaman vuoden ja tulokset olivat vaihtelevia. Perhesijoitukset olivat ”esikoulu” perhekodeille.

Perhekotivanhemmat luovat läsnäolollaan ja kasvatustyöllään arkeen pysyvät aikuissuhteet ja turvallisuuden tunnetta vahvistavaa jatkuvuutta. 

Koko Suomen ja Pohjolakodin ensimmäinen perhekoti, Sommelo, perustettiin vuonna 1974. Tuolloin lainsäädäntö ei vielä tuntenut käsitettä perhekoti eikä toiminnalle myönnetty valtionapua, vaikka silloinen sosiaalihallitus muutoin antoikin Nuorten Ystävien perhekotien kehittämistyölle siunauksensa.

Nuorten Ystävien Muhoksella sijaitseva koulukoti Pohjolakoti siirtyi ensimmäisenä Suomessa hajautettuun koulukotimalliin, jossa eri puolille Muhosta alettiin vuodesta 1974 alkaen perustamaan ja rakentamaan perhekoteja erityisesti RAYn tuella.

Sittemmin koko Pohjolakodin varsinainen kasvatustyö hajautettiin Muhoksella siten, että Pohjolakodin kantalaitoksesta muodostui palvelukeskus tukemaan perhekoteja.

Pohjolakodista tuli suomalaisen lastensuojelutyön perhekotijärjestelmän uranuurtaja.

Perhekodissa lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden liittyä perheeseen ja kokea toimivan perheen mallin.

Vuonna 2017 Nuorten Ystävillä on yhteensä viisi perhekotia, joista kolme toimii osana koulukoti Pohjolakotia Muhoksella. Torniossa sijaitseva ammatillinen perhekoti tarjoaa sijaishuoltoa alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Muhoksella sijaitseva ikäihmisten perhekoti tarjoaa turvallista ja toimintakykyä tukevaa asumispalvelua ikääntyville.

Nykyään Pohjolakoti tarjoaa monipuolista lastensuojelua ja opetusta sijoitetuille nuorille. Pohjolakodin palvelukeskus sisältää kolme perhekotia, kaksi sijaishuollon yksikköä, kaksi sijaishuollon erityisyksikköä sekä kriisi- ja erityisen huolenpidon yksikön, Pohjolan koulun sekä moniammatillisen työntekijäverkoston.

Pohjolakodin kolme perhekotia toimivat laitosluvilla, mikä mahdollistaa erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten ja nuorten sijoittamisen Pohjolakodin perhekoteihin.

Perhekotivanhemmat luovat läsnäolollaan ja kasvatustyöllään arkeen lapsen edun mukaiset pysyvät aikuissuhteet ja turvallisuuden tunnetta vahvistavaa jatkuvuutta. Pysyvät aikuissuhteet vahvistavat lapsen arjenhallintaa, kykyä selviytyä itsenäisesti elämässä sekä ohjaa vastuunkantoon ikätason mukaisella tavalla.

Perhekodissa lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden liittyä perheeseen ja kokea toimivan perheen mallin. Tärkeä osa perhekotien arkea on perhekotien vanhempien tekemä yhteistyö lapsen vanhempien kanssa.

Nuorten Ystävät

Nuorten Ystävät on 1907 perustettu sosiaali- ja terveysalan asiantuntija- ja vaikuttajajärjestö, jonka keskustoimisto sijaitsee Oulussa. Järjestön omistama liiketoimintakonserni tuottaa valtakunnallisia sosiaali- ja terveysalan erityispalveluja. Nuorten Ystävillä on yli 40 yksikköä tai toimipistettä 18 eri paikkakunnalla Suomessa.