Perhetyö

Pakolaisperhe

Pakolaislapsille apua mielenterveyteen

Sisällissota ja sosiaaliset ongelmat ovat jättäneet jälkensä palestiinalaislapsiin Libanonissa. Nyt viisi perheneuvolaa auttaa mielenterveysongelmien kanssa kamppailevia pakolaislapsia.
Köydenvetoa kesäleirillä.

Luontokokemuksia lapsille

Kesäsiirtolat tarjosivat jo 1950-luvulla vähävaraisille kaupunkilaislapsille mahdollisuuden virkistykseen raittiissa ulkoilmassa. Kesäleirit vievät lapset luontoon nykyäänkin.
Tiina Haapsalo, Katri Kirkkopelto ja Laura Repo.

Eroon kiusaamisesta

Yksikään lapsi ei synny kiusaajaksi, vaan kiusaaminen on seurausta puutteellisista vuorovaikutustaidoista. PIKI-toimintamalli auttaa puuttumaan pienten lasten kiusaamiseen jo varhaisessa vaiheessa.
Perhe juoksee käsikädessä lumisessa maisemassa.

Lapsia laitoksista perhekoteihin

Lastensuojelussa alettiin 1970-luvulla pyrkiä suurista koulukodeista kohti kodinomaisempaa kasvuympäristöä, jossa sijoitetuista lapsista huolehtisivat pysyvät perhekotivanhemmat.
Kuvassa Liisa ja Pentti Tuovinen

Onnellisempia parisuhteita luomassa

Toimiva parisuhde lisää sekä vanhempien että lasten onnellisuutta. Vahvistuakseen parisuhde vaatii kuitenkin työtä. Parisuhdekeskus Kataja koordinoi parisuhdetyön toimijoita koko maassa.