Veikkauksen graafi pelieuron matkasta.
Pelieuron matka. Veikkauksen pelien koko tuotto jaetaan avustuksina: Yli miljardi euroa vuodessa yhteiseen hyvään − mahdollisuuksia kaikille.
Kuva: Veikkaus

Suomalainen rahapelijärjestelmä on sosiaalinen innovaatio

Suomalaisen rahapelaamisen juuret ovat kansalaisjärjestöjen perustamissa rahapeliyhteisöissä. Tuotto on myös alusta asti kanavoitu hyvään tarkoitukseen. Kun vapaaehtoisella rahapelaamisella tuetaan vapaaehtoista kansalaistoimintaa, voidaan puhua aivan ainutlaatuisesta sosiaalisesta innovaatiosta!

Siksi Veikkaus on peliyhtiö, jolla on erityinen tehtävä. Pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa. Pelien koko tuotto eli veikkausvoittovarat käytetään meidän kaikkien Suomessa asuvien hyväksi. Tuotoista kertyneillä avustuksilla tuetaan monenlaista vapaaehtoistoimintaa ja tarjotaan mahdollisuuksia harrastaa, liikkua, pysyä terveenä ja tervehtyä.

Pelien tuotoilla autetaan myös arjen kriisitilanteissa, tuetaan erityisryhmiä sekä tieteen tekemistä. Ilman avustuksia jäisi myös moni kulttuurielämys kokematta.

Rahapelaaminen ja sen tuoton ohjautuminen hyvään tarkoitukseen on eräänlainen Suomen suurin joukkorahoitusliike.

Rahapelaaminen ja sen tuoton ohjautuminen hyvään tarkoitukseen on eräänlainen Suomen suurin joukkorahoitusliike, jolla on vahva kansalaisten tuki. Yli 80 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että on tärkeää kanavoida tuotot hyvään tarkoitukseen.

Kansalaistoiminta löytyy järjestöistä

Kaipaamme yhteistä tekemistä tärkeiksi katsomiemme asioiden puolesta. Tämä vapaaehtoisuuteen perustuva arvopohjainen yhteistoiminta on koko kolmannen sektorin kansalaisjärjestötoiminnan ydin. Järjestöt täydentävät ja paikkaavat sitä tarjontaa, johon julkinen ja yksityinen sektori ei pysty vastaamaan.

Järjestöjen kautta avustukset ovat erittäin tuottava investointi hyvinvointiin.

Yhdessä oleminen ja tekeminen tuottavat sosiaalista pääomaa, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Tämä on vakaan yhteiskunnan perusta ja yhteiskunnan henkisen kriisinkestävyyden pohja. Jo yksin tällä on valtava henkinen, mutta myös taloudellinen arvo yhteiskunnassamme. Järjestöjen kautta avustukset ovat erittäin tuottava investointi hyvinvointiin.

Sosiaalisen pääoman kerryttämisen lisäksi järjestöt palvelevat isoa osaa kansalaisista. Järjestöjen toiminta kohdistuu myös kaikista huono-osaisimpiin, niihinkin, joita millään muulla yhteiskunnallisella toiminnalla ei tavoiteta.

Inhimillisiä innovaatioita

Järjestöt ovat koko Suomen 100-vuotisen historian ajan innovoineet yhteiskuntaan lukuisia nyt itsestäänselvyytenä pidettäviä asioita. Näille sivuille on koottu niistä osa, mutta innovointi jatkuu edelleen. Veikkauksen Inhimillisiä Uutisia kokoaa tarinoita tuhansista hyvistä teoista ja ihmisistä tekojen takana. Se nostaa joka kuukausi otsikoihin tärkeitä teemoja, tekoja ja ihmisiä. Seuraa Inhimillisiä Uutisia omalla suosikkikanavallasi somessa!