Poliittinen vaikuttaminen

Maailman muuttaminen vaatii vastuullisia päättäjiä ja politiikkaa sekä usein myös muutoksia lakeihin. Järjestöillä onkin tärkeä rooli päätöksenteon seuraamisessa ja yhteiskuntaa paremmaksi muokkaavan politiikan vaatimisessa. Tutustu tarinoihin päätösten takana.

Talvinen hakkuuaukea

Ilmastopolitiikan edistysaskeleita

Suomen eduskunta hyväksyi uuden ilmastolain helmikuussa 2015. Päästövähennystavoitteiden kirjaaminen lakiin on ollut tärkeä askel kohti konkreettisia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Kolme nuorta miestä istumassa pöydänäärellä.

Nuori, demokraattisempi Makedonia

Monikulttuurinen Nuorisofoorumi kokoaa yhteen Makedonian nuoriso- ja kansalaisjärjestöjä yli etnisten ja poliittisten rajojen. Foorumi pyrkii edistämään ymmärrystä ja keskustelua eri ryhmien välillä.