Suomi

Vertaistapahtuman osallistujia Helsingin Karhupuistossa.

”Yhdessä olemme enemmän”

Otsikko on yhden SOSTEn Järjestöbarometriin vastanneen tiivistys järjestötoiminnasta. Järjestöbarometri on ainoa säännöllisesti sosiaali- ja terveysjärjestötoimintaa luotaava tutkimus. Se ja Sosiaalibarometri yhdessä antavat ainutlaatuisen kuvan siitä, mitä järjestöt ja julkinen sektori tekevät ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.
Kuntoutusta "kaviouralla" Kaunialassa vuonna 1951.

Suomalaisen kuntoutuksen ensiaskeleet

Kymmenientuhansien sotilaiden vammauduttua sodassa siviilipuoli ei pystynyt hoitamaan niin suurta potilasmäärää. Sotainvalidien Veljesliitto perustettiin huolehtimaan sodissa vammautuneista ja ajamaan heidän etujaan. Sotainvalidien kuntoutus oli lähtölaukaus nykyiselle kuntoutukselle Suomessa.
Veikkauksen graafi pelieuron matkasta.

Suomalainen rahapelijärjestelmä on sosiaalinen innovaatio

Kaipaamme yhteistä tekemistä tärkeiksi katsomiemme asioiden puolesta. Tämä vapaaehtoisuuteen perustuva arvopohjainen yhteistoiminta on koko kolmannen sektorin kansalaisjärjestötoiminnan ydin. Järjestöt täydentävät ja paikkaavat sitä tarjontaa, johon julkinen ja yksityinen sektori ei pysty vastaamaan.
Lapsia opettelemassa viittomista aikuisten johdolla.

Kieli ja oikeudet kuuroille

Kansalaistoiminta on edistänyt merkittävästi viittomakielisten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhteistyötä tehdään myös esimerkiksi Kosovon ja Albanian kuurojen tukemiseksi.
Lapsi ja poro mustavalkokuvassa.

Kehitysapua Suomen lapsille

Sotien jälkeen Suomi oli Pohjoismaista ainoa, jossa oli nälänhätä. UNICEF aloitti avustushistoriansa ruokkimalla köyhiä ja aliravittuja lapsia erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa.
Tanssit ruohikolla

Valoa ikääntyvien arkeen

Jokaisen meistä ympärillä on ihmisiä, jotka kaipaavat arkeensa mukavaa yhdessäoloa ja jutustelua, helpotusta yksinäisyyteen. Vapaaehtoiset kuuntelevat, auttavat ja kysyvät, mitä tänään kuuluu.