Vertaistapahtuman osallistujia Helsingin Karhupuistossa.
Kahdessa uusimmassa barometrissa on mukana teemoja avaavia haastatteluja ja valokuvia.
Kuva: Veikko Somerpuro

”Yhdessä olemme enemmän”

Otsikko on yhden SOSTEn Järjestöbarometriin vastanneen tiivistys järjestötoiminnasta. Järjestöbarometri on ainoa säännöllisesti sosiaali- ja terveysjärjestötoimintaa luotaava tutkimus. Se ja Sosiaalibarometri yhdessä antavat ainutlaatuisen kuvan siitä, mitä järjestöt ja julkinen sektori tekevät ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Järjestöbarometri on ainoa säännöllisesti Suomen sosiaali- ja terveysjärjestötoimintaa luotaava tutkimus. SOSTEn Sosiaalibarometri taas antaa tietoa ihmisten hyvinvoinnin, palveluiden ja sosiaalietuuksien muutoksista.

Järjestöt tarjoavat mahdollisuuden vertaistukeen, yhteisöllisyyteen, vapaaehtoistoimintaan, kansalaisvaikuttamiseen ja harrastuksiin.

”Toimintamme on antanut mahdollisuuden vertaistukeen, iloon, yhteisöllisyyteen ja kansalaisvaikuttamiseen kaikille. Riippumatta iästä, sukupuolesta, ihonväristä tai uskontokunnasta.” Näin eräs Järjestöbarometri-vastaaja kuvaa yhdistystään.

Sosiaali- ja terveysjärjestöissä
1 300 000     jäsentä
500 000      vapaaehtoista
260 000     vertaistukijaa
50 000       ammattilaista
4 800         työllistettyä

Barometri osoittaa, että sosiaali- ja terveysjärjestöt tavoittavat haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Järjestöt lievittävät yksinäisyyttä ja antavat tukea saman asian kokeneilta vertaisilta. Ne antavat myös mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena, harrastuksia ja vaikka mitä muuta: edistävät monin tavoin ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä
on nyt noin 10 000.

”Yhdistys toimii, muuttuipa maailma mihin suuntaan hyvänsä”, arvioi yksi vuoden 2016 Järjestöbarometrin vastaajista. Tämä näyttää SOSTEn selvitysten mukaan pitävän paikkansa: Vuosina 2005–2014 syntyi 24 000 uutta järjestöä ja purkautui noin 7 600. Uusista järjestöistä seitsemän prosenttia oli sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Nyt niitä on noin 10 000.

Yhdeksän kymmenestä Sosiaalibarometrin 2017 vastaajasta arvioi eriarvoisuuden lisääntyneen kymmenessä vuodessa.

SOSTEn tutkimuspäällikkö Anne Perälahti korostaa, että molemmissa barometreissa kiinnitetään erityistä huomiota eriarvoisuuteen ja huonoimmassa asemassa olevien ihmisten pärjäämiseen. ”Kaikki se, mitä palveluissa ja etuusjärjestelmässä tehdään, vaikuttaa etenkin niiden ihmisten hyvinvointiin, jotka elävät sosiaaliturvaetuuksien varassa ja käyttävät paljon palveluja ja lääkkeitä. Heitä tukevat myös muun muassa potilasjärjestöt.”

Uusimman Sosiaalibarometrin mukaan yhdeksän kymmenestä palveluista vastaavista ja niissä työskentelevistä arvioi eriarvoisuuden lisääntyneen kymmenessä vuodessa. Nykyisiä toimia eriarvioisuuden vähentämiseksi pidetään riittämättöminä.

Sosiaalibarometri on tehty vuodesta 1991. Sen kyselyyn vastaavat vuosittain muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluista ja työ- ja elinkeinopalveluista omalla alueellaan vastaavat johtajat. Järjestöbarometri on tehty vuodesta 2006. Kysely tehdään kahden vuoden välein sosiaali- ja terveysjärjestöjohdolle.

Kahdessa uusimmassa barometrissa on mukana teemoja avaavia haastatteluja valokuvia. Kuvat on ottanut valokuvaaja Veikko Somerpuro.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Yhdessä tehty hyvä elämä – kaikille, on vuonna 2012 perustetun SOSTEn tavoite. SOSTE syntyi, kun kolme aiempaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestöä yhdistettiin. SOSTE on yhdessä lähes 300 jäsenensä kanssa asiantuntija ja vaikuttaja, joka edistää ihmisten hyvinvointia ja järjestöjen toimintaa sen hyväksi. Sosiaali- ja Järjestöbarometrien tekemisen aloitti SOSTEn edeltäjistä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.
www.järjestöbarometri.fi 
www.sosiaalibarometri.fi