Naisia ompelukoneiden äärellä.
Räätäli- ja ompelijaopiskelijat työn touhussa.
Kuva: Ari Parkkola

Ammattikoulutus lastenkodin lapsille

Kummilapsiohjelma ja oma ammattikoulu mahdollistavat koulutuksen kenialaisessa lastenkodissa asuville orvoille ja kaltoin kohdelluille lapsille.

Nakurun lapset ry on vapaaehtoispohjalta toimiva kummilapsijärjestö Suomessa. Kummeja haetaan Nakurun kaupungissa Keniassa toimivan Arap Moi -lastenkodin vastuulla oleville orvoille ja kaltoin kohdelluille lapsille.

Lastenkotia ylläpitää yhdistyksen yhteistyökumppani, paikallinen kansalaisjärjestö Child Welfare Society of Kenya Nakurun osasto. Yhteistyötä on tehty jo kolmenkymmenen vuoden ajan.

Kummilapsia ja -nuoria on nyt noin 400.

Nakurun lasten toiminta-ajatuksena on tarjota kummilapsille kunnollinen peruskoulutus, jonka jälkeen tuetaan korkeakoulu- ja ammattiopintoja. Tavoitteena on saada jokaiselle tutkinto, joka mahdollistaa työllistymisen ja ihmisarvoisen elämän. Tähän mennessä tutkinnon on suorittanut jo yli 150 nuorta. Tuettavia kummilapsia ja -nuoria on tänään noin 400.

Vuonna 1999 Nakurun lapset ry teki päätöksen hakea tukea ammattikoulun perustamiseksi lastenkodin tarpeisiin. Nakurusta oli löytynyt asiasta kiinnostunut uusi yhteistyökumppani, Nakuru Professional Christian Association, jonka tavoitteena oli saada ammattikoulu vähäosaisten lasten tarpeisiin. Ulkoministeriö hyväksyi hankesuunnitelman ja siitä alkoi hanke, joka saatiin päätökseen vuonna 2013. Instituutin perustamisvuodeksi lasketaan 2002.

Ammattikoulu rakennettiin kukkulan laelle, noin seitsemän kilometriä Nakurusta Nairobin suuntaan. Työnimeksi ammattikoululle tuli Centre of Hope. Jatkohankkeiden aikana toimintaa on kehitetty, instituutin omavaraisuutta parannettu ja rakennuskantaa kasvatettu koulutustarpeiden mukaisesti.

Nyt Nakuru Training Institute on toiminut omin voimin runsaat kolme vuotta. Sen koulutustarjonta käsittää tietoteknisiä opintoja, liiketalous-, kirjanpito-, sosiaali-, kampaamo- ja kauneuspalveluopintoja, räätäli- ja ompeluopintoja, puusepänopintoja sekä catering-opintoja.

Kaikki opinnot ovat sertifioituja ja saadut todistukset ovat valtakunnallisesti hyväksyttyjä. Ilman kriteerit täyttäviä opintosuunnitelmia eivät saadut todistukset olisi päteviä koko Kenian alueella. Nakuru Training Institute panostaa laatuun. Koulutustarjonta on laaja ja palvelee nuorten erilaisia tarpeita.

Hankkeen loppupuolella koulun asema muuttui niin kutsutuksi tekniseksi instituutiksi, joka tarkoitta sen koulutustarjonnan sijoittuvan ammattikoulujen ja yliopistojen väliin. Instituutti tarjoaa myös diploma-tasoista koulutusta, jota myös yliopistot tarjoavat.

Vaikka alkuperäinen suunnitelma erityisen halvoista lukukausimaksuista ei toteutunutkaan, on Nakuru Training Institute kuitenkin pystynyt pitämään hinnat hyvin kilpailukykyisinä. Kohtuuhintaisilla kustannuksilla voidaan antaa laadukasta koulutusta. Nakuru Professional Christian Association on myös hakenut lahjakkaille köyhille stipendejä, jotka mahdollistavat kouluttautumisen instituutissa.

Nakuru Training Institute on tärkeä lisä Nakurun kaupungin ammattiopintojen tarjontaan.

Nakurun lapset ry

Vuonna 1986 Nakurussa työssä ollut Anna-Liisa Jarkko tutustui kaupungissa toimivaan lastenkotiin ja siellä asuviin orpolapsiin. Afrikkalaisen lastenkodin orpojen kohtalo pysäytti hänen lisäkseen muitakin Nakurussa tuolloin vierailleita suomalaisia. Kummitoiminta sai alkunsa yhteisestä auttamishalusta. Virallinen yhdistys Nakurun lapset syntyi syyskuussa 1996. Ensimmäinen kehitysyhteistyöhanke käynnistyi vuonna 1998. Kummitoiminnalla pyritään turvaamaan lapsille oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen lapsuus.