Mies puhumassa joukolle ihmisiä, jotka istuvat muovituoleilla valoisassa salissa.
Dan Otieno pitämässä koulutusta Matharessa.
Kuva: KIOS

Ihmisoikeuden puolestapuhujat slummeissa

Nairobin slummien asukkaat saavat oikeusapua ja tietoa oikeuksistaan paikallisen kansalaisjärjestön kautta. Ihmiset oppivat auttamaan itseään silloinkin, kun poliisiin ei voi luottaa.

Itäisessä Nairobissa matalan kerrostalon toisessa kerroksessa sijaitsee pieni kahden huoneen toimisto. Siellä, slummialueen liepeillä, Kamukunji Paralegal Trust (KAPLET) pitää vastaanottotilaansa. Järjestön vapaaehtoiset jäsenet tarjoavat oikeusneuvontaa slummien asukkaille joko järjestön vastaanottotilassa tai suoraan omilla asuinalueillaan.

KAPLETin oikeusneuvojat ovat slummeissa asuvia vapaaehtoisia, jotka ovat saaneet koulutusta ihmisoikeuksista ja lainsäädännöstä. KAPLETin aloittaessa vuonna 2009 järjestöllä oli oikeusneuvojia kuudella Nairobin slummialueella. Nyt heitä on yli viisikymmentä ja he toimivat 14 slummissa.

Suomalainen KIOS on tukenut KAPLETin oikeusneuvojatyötä ja muuta toimintaa vuodesta 2010 lähtien. Tuki on ollut rahallisesti pientä: maksimissaan noin 17 000 euroa vuodessa, mutta tuella on saatu paljon aikaan Nairobin köyhimpien auttamiseksi.

Nairobin slummeissa asuvat ihmiset eivät usein tunne oikeuksiaan eivätkä tiedä miten hakea apua. Virkavalta ja oikeuslaitos ovat etäisiä, eivätkä ihmiset useinkaan pääse erilaisten palveluiden piiriin. Tarve oikeusapuun on kuitenkin suuri.

”Työmme erityisesti poliisin aiheuttamien ihmisoikeusloukkausten kanssa on vaikeaa ja vaarallistakin."

”Slummien asukkaat tulevat kertomaan tapauksistaan toimistomme oikeusneuvojille. Dokumentoimme tapaukset ja neuvomme lakiin liittyvissä asioissa. Joskus riittää, että pystymme tulostamaan oikeat lomakkeet ja auttamaan niiden täyttämisessä. Erittäin vakavissa tilanteissa autamme uhrit eteenpäin oikean tahon luokse. Slummien asukkailla ei ole varaa maksaa kansallista sairasvakuutusta eikä näin ollen sairaalalaskujaan. Perustuslaissa on kuitenkin turvattu oikeus kiireelliseen terveydenhoitoon, joten voimme vedota lakiin puolustaessamme ihmisiä”, Erick Otieno Owuor KAPLET:sta kertoo.

Poliisiväkivalta on slummeissa yleistä. Kenian poliisilaitos on korruptoitunut ja poliisit syyllistyvät usein laittomiin teloituksiin muun muassa terrorismin vastaisen toiminnan nimissä.

”Työmme erityisesti poliisin aiheuttamien ihmisoikeusloukkausten kanssa on vaikeaa ja vaarallistakin. Autamme myös poliisin kidutuksesta selvinneitä. Suhtaudun oikeuksien polkemiseen nykyisin hyvin eri tavalla kuin ennen. Uskon, että tulevaisuudessa nämä yhteisöt tietävät ihmisoikeuksista ja oikeusmenettelyistä. KAPLETin mottokin on tieto on valtaa,” Erick Otieno Owuor jatkaa.

KAPLET tekee slummeissa myös tiedotustyötä muun muassa perheoikeudesta, naisten ja lasten oikeuksista ja vaalilainsäädännöstä. Kun ihmiset tuntevat paremmin vaalijärjestelmän ja äänestysoikeutensa, äänten ostaminen ja muu äänestäjien manipuloiminen ei onnistu enää yhtä helposti.

Viime aikoina esiin on noussut vahvemmin myös uusi avuntarvitsijaryhmä: KAPLET on auttanut noin 540 seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvaa pakolaista Eastlandsin slummeissa. KAPLETin mukaan nämä pakolaiset ovat tulleet naapurimaista, joiden lainsäädäntö seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen osalta on tiukempaa kuin Keniassa.

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS

Yksitoista suomalaista ihmisoikeus- ja kehityskysymysten parissa toimivaa kansalaisjärjestöä perustivat yhdessä KIOSin vuonna 1998. Säätiön toiminta kerää yhteen suomalaista ihmisoikeus- ja kehitysalan osaamista. KIOS vahvistaa ihmisoikeuksien toteutumista tukemalla kansalaisyhteiskunnan työtä kehittyvissä maissa. Tuki kanavoidaan pääasiassa kuuteen fokusmaahan Itä-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa. Suomessa KIOS tekee vaikuttamistyötä ja tiedottaa kehittyvien maiden ihmisoikeustilanteesta.