Nainen kodin edustalla kahvikuppi kädessään.
Sininauhasäätiössä ajatellaan, että asunto on ensimmäinen askel ihmisen kuntoutumisessa.
Kuva: Sininauhasäätiö

Jokaisella on oikeus omaan kotiin

Vakavasti päihdeongelmaisista ja syviin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneista moni olisi kodittomana kadulla ilman Sininauhasäätiön asumispalveluja.

Vakavasti päihdeongelmaiset ja syviin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet ovat asumisen pudokkaita, joille ei ole sijaa yksityisillä asuntomarkkinoilla ja jotka eivät yleensä ole myöskään pääse kuntien asuntoihin.

Asunto on ensimmäinen askel ihmisen sosiaalisessa kuntoutumisessa.

Päihteettömän asumisen rinnalla Sininauhasäätiö ja sen omistama Sininauha Oy on tarjonnut asunto ensin -periaatteen mukaista asumista, jossa ajatellaan, että asunto on ensimmäinen askel ihmisen sosiaalisessa kuntoutumisessa. Kun asuminen on turvattu, yksilöllä on voimavaroja keskittyä myös muuhun kuntoutukseen.  Kadulla kuntoutuminen on hyvin vaikeaa.

Asunnon järjestymisen jälkeen sekä asumisyksiköissä että hajasijoitetuissa asunnoissa asuville annetaan myös muuta tukea. Näin pyritään varmistamaan, että pitkään asunnottomana ollut saisi pidettyä kiinni uudesta asunnostaan.

Asiakkaiden elämänhallinnan vahvistumista ja arjen onnistumista vahvistetaan tuottamalla tuettua asumispalvelua, kotiin vietävää asumisen tukea ja neuvontaa sekä monenlaista päivätoimintaa.

Joka yö tuetuissa asunnoissa yöpyy lähes 450 asukasta. Osa jatkaa myöhemmin kohti itsenäisempää asumista ja elämistä. Tavoitteena on, että asukkaan elämänlaatu paranee ja säätiön tarjoama asunto alkaa pikku hiljaa tuntua kodilta.

Suomi on Euroopan ainoa maa, jossa asunnottomuus on laskussa.

Suomi on Euroopan ainoa maa, jossa asunnottomuus on laskussa. Se johtuu sinnikkäästä työstä, jossa asunto nähdään ensimmäisenä askeleena eteenpäin.

Sininauhasäätiö avasi vuonna 2012 Töölön Ruusulankadulle hieman alle 100-paikkaisen asumisyksikön nuorille aikuisille, joilla oli päihde- ja mielenterveysongelmia. Monilla taustalla oli lisäksi pitkää asunnottomuutta tai laitoskierrettä.

Alussa naapurustossa vastustettiin kovasti yksikön perustamista ja pelättiin yksikön asukkaiden tuovan mukanaan häiriöitä, levottomuutta ja vaaratilanteita.

Naapurustotyö vähentää pelkoja, luo luottamuksellisen rinnakkaiselon ilmapiiriä ja ennaltaehkäisee konflikteja.

Ruusulankadun ympäristössä aloitettiin naapurustotyö jo puoli vuotta ennen yksikön avautumista.  Naapurustotyön tarkoitus oli vähentää pelkoja, luoda luottamuksellisen rinnakkaiselon ilmapiiriä ja ennaltaehkäistä konflikteja.

Mukaan otettiin lähipoliisi, alueen yrittäjät, koulut, asukkaat ja monet muut toimijat. Korttelikierroksilla, joita alkuun tehtiin lähes päivittäin, kuljettiin kysymässä kuulumisia alueen kaikissa ruokakaupoissa ja kioskeissa ja kierrettiin myös päiväkotien ja koulujen pihoilla sekä puistoissa.

Alueen väkeä kutsuttiin keskustelemaan avoimiin naapurustoiltoihin. Asukkaat osallistuivat alueen arkeen myös esimerkiksi toimimalla suojatievahteina ja luomalla lumia kaduilta.

Viitisen vuotta jatkunut työ on tuottanut erinomaisia tuloksia: poliisille tehdyt häiriöilmoitukset, näpistykset, ruiskujen määrä ja häiriöt kadulla ovat vähentyneet.

Vuosien kuluessa yksikölle on ilmaantunut myös ymmärtäjiä ja tukijoita. Yksikkö on esimerkiksi saanut lähinaapurustosta vaate-, kirja- ja huonekalulahjoituksia, ja kiitosta toimivasta yhteistyöstä on tullut paitsi naapureilta, myös lähipoliisilta.

Sininauhasäätiö

Sininauhasäätiö perustettiin vuonna 1957 tarjoamaan apua ja tukea asunnottomille ja päihde- sekä mielenterveysongelmaisille ihmisille. Kuudenkymmenen toimintavuotensa aikana Sininauhasäätiö on antanut tuhansille asunnottomille mahdollisuuden omaan asuntoon – erilaisista vaikeista päihde-, talous- ja mielenterveysongelmista tai mahdollisesta rikostaustasta huolimatta.