Naisia ja miehiä tietokoneiden äärellä juttelemassa.
IT-neuvoja Maria Ausiku opastaa kirjaston henkilökuntaa Windhoekissa, Namibiassa.
Kuva: Suomen kirjastoseura ry

Kirjastoista tukea nuorille ja yrittäjille

Tansaniassa ja Namibiassa kirjastojen tiedonhakumahdollisuuksia on parannettu suomalaistuella. Digikuilun kaventuminen tarjoaa paikallisille työkalun taistella köyhyyttä vastaan.

Kehittyvien maiden kansalaisten tiedonhakutaitojen parantaminen ja kirjastojen toimivat nettiyhteydet tarjoavat kansalaisille mahdollisuuksia parantaa elintasoaan. Suomen kirjastoseura toteuttaa Kirjastot ja kehitys-hanketta yhdessä Namibian ja Tansanian kirjastolaitosten kanssa. Mukana on 23 kirjastoa Namibiasta ja kymmenen Tansaniasta.

Kirjastojen henkilökuntaa koulutetaan ja heidän IT- ja tiedonhakutaitojaan parannetaan. Lisäksi kumppanimaiden kirjastojen henkilökunta antaa koulutusta kirjastojen asiakkaille. Hankkeen avulla Tansaniassa hankitaan kymmeneen kirjastoon nettiyhteydet ja tietokoneita. Namibiassa nämä hankinnat on tehty jo aikaisemmin.

Pääsy internetiin helpottaa työnhakua sekä koulutusmahdollisuuksien etsimistä.

Erityisesti työ tukee naisia, ruohonjuuritason pienyrittäjiä ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Pääsy internetiin helpottaa esimerkiksi työnhakua sekä koulutusmahdollisuuksien etsimistä. Pienyrittäjä voi käyttää tietokonetta laskujen ja tarjousten tekemiseen. Kirjastojen kautta jaetaan myös terveystietoa.

Viemällä tietoyhteiskunnan palvelut ruohonjuuritasolle tuetaan myös kansalaisen aktiivista roolia yhteiskunnassa.

Vuonna 2012 alkanut hanke on saanut innostuneen vastaanoton. Neljä viidestä kirjastojen IT-kursseilla käyneistä opiskelijoista paransi kouluarvosanojaan. Lähes puolet heistä löysi itselleen koulutuspaikan opittuaan kirjastossa etsimään niistä tietoa.

Kursseilla käyneistä pienyrittäjistä neljäsosa aloitti uuden yrityksen tai paransi yrityksensä tulosta kirjastojen IT-koulutuksen avulla. Lähes jokainen kurssille osallistunut uskoi saamansa IT-koulutuksen auttavan heitä työnhaussa.

Suomen kirjastoseura ry

Kirjastoseura perustettiin vuonna 1910. Kirjastoseuran perustamiseen saakka Kansanvalistusseura toimi kirjastoliikkeen edistämiseksi. Suomen kirjastoseura ry on kansalaisjärjestö, joka tekee työtä Suomen yleisten kirjastojen toimintaedellytysten parantamiseksi. Kirjastoseura kampanjoi kirjastojen puolesta, antaa lausuntoja ja kannanottoja, tarjoaa asiantuntijatietoa kirjastoista sekä kehittää alan ammattilaisten osaamista.