Naisen kädet, jotka kirjoittavat ruutuvihkoon.
Luku- ja laskutaidon mahdollistamat toimeentulomahdollisuudet ehkäisevät lähtöalttiutta suunnata paremman elämän toivossa Eurooppaan tai liittyä aseellisiin joukkoihin.
Kuva: Suomen Pakolaisapu

Lukutaito liberialaisille

Länsiafrikkalaisen Liberian aikuisväestöstä yli 70 prosenttia on lukutaidottomia. Sisällissota katkaisi monilta koulutusmahdollisuudet ja jälleenrakennus on yhä kesken.

Lukutaidon tarve Liberiassa on nykyisin huomattavasti aiempaa suurempi, koska sisällissota hajotti monet paikalliset kyläyhteisöt ja suuri osa liberialaisista joutui maan sisäisiksi pakolaisiksi.

Ratkaisevan tärkeää lukutaito on naisten ja nuorten aikuisten elämässä. Äiti joka osaa lukea ymmärtää koulutuksen merkityksen myös lastensa tulevaisuuden kannalta.

Ratkaisevan tärkeää lukutaito on naisten ja nuorten aikuisten elämässä.

Etenkin nuorten miesten kohdalla luku- ja laskutaidon mahdollistamat toimeentulomahdollisuudet esimerkiksi pienyrittäjänä taas ehkäisevät lähtöalttiutta suunnata paremman elämän perässä Eurooppaan tai liittyä aseellisiin joukkoihin.

Pakolaisavun Liberian-työn kulmakivi on aikuisten toiminnallinen lukutaito-opetus. Kansallisen lukutaito-ohjelman kehitys ja pilotointivaihe alkoi vuonna 2007 ja neljä vuotta myöhemmin ohjelma lanseerattiin virallisesti. Pakolaisavun kumppanina ohjelman kehityksessä ja levittämisessä on toiminut paikallinen järjestö NAEL.

Alusta lähtien päämääräksi asetettiin, että ohjelmasta tehdään kansallinen. Sittemmin lukutaito-ohjelma onkin levinnyt 14 Liberian 15 maakunnasta ja kaikkiaan siitä on vuosien varrella hyötynyt yli 30 000 ihmistä.

Tänä vuonna luku kasvaa entisestään, sillä vuoden aikana Pakolaisavun järjestämiin lukutaitopiireihin pääsee yli 3 200 uutta oppijaa.

Lukutaito-ohjelma on myös tuonut paikallisia asukkaita yhteen ja lisännyt yhteistyötä kylissä, joissa asukkaiden välinen luottamus on usein sisällissodan jäljiltä rapautunut. Yhteisöllisyyden ja luottamuksen vahvistuminen ennaltaehkäisee konfliktin uudelleen leimahtamista maassa, jossa rauha on hauras.

Toiminnallinen lukutaito-opetus perustuu menetelmään, jossa opetuksen sisältö suunnitellaan opiskelijoiden omien tarpeiden pohjalta.

Luku-, kirjoitus- ja laskutaidon oppimisen ohella lukutaitoryhmäläiset saavat tietoa muun muassa hygienian merkityksestä, perhesuunnittelusta ja naisten oikeuksista. Opetusmetodit on räätälöity paikalliseen ympäristöön sopiviksi: esimerkiksi laskuharjoitukset perustuvat alueen perinteiseen ryhmittelylogiikkaan, eivät länsimaiseen laskuoppiin.

Pakolaisapu toimii Liberiassa pääasiallisesti norsunluurannikkolaisten pakolaisten parissa. Työnsarkaa riittää myös tänä vuonna, sillä arviolta 8 000–12 000 rekisteröitynyttä ja 5 000–10 000 rekisteröimätöntä norsunluurannikkolaista tulee vuoden aikana jäämään maahan.

Lukutaito-opetuksen vaikutukset ulottuvat kuitenkin myös paikallisväestöön, joka on huomannut lukutaidon hyödyn. Esimerkiksi vuonna 2016 liberialaiset perustivat peräti 52 omatoimista, Pakolaisavun mallin mukaan toimivaa lukutaitoryhmää.

Suomen Pakolaisavun työ Liberiassa alkoi vuonna 1999 maan ollessa vielä keskellä sisällissotaa. Vuosi 2017 tulee jäämään Pakolaisavun viimeiseksi toimintavuodeksi Liberiassa, sillä kehitysyhteistyöleikkausten vuoksi hankkeille ei enää löydy rahoitusta.

Maassa tehty kunnianhimoinen työ tulee kuitenkin jäämään historiaan yhtenä Pakolaisavun suurimmista saavutuksista.

Suomen Pakolaisapu

Suomen Pakolaisapu on vuonna 1965 perustettu kansainvälisen pakolaistyön asiantuntija, jonka tärkein tehtävä on tukea pakolaisia ja siirtolaisia kohti uutta alkua ja edistää heidän perusoikeuksiaan. Järjestön toimintaan kuuluu muun muassa köyhyyden vähentäminen kohdemaissa aikuiskoulutuksen avulla. Suomessa järjestö edistää maahanmuuttajien kotoutumista asuinalueille muun muassa naapuruussovittelun avulla.