Kolme naista keskustelee.
Väestöliiton Womento-työuramentorointi on parantanut erityisesti maahanmuuttajanaisten työelämäosallisuutta ja -taitoja.
Kuva: Väestöliitto

Osaksi suomalaista yhteiskuntaa

Monipuolisen maahanmuuttajatyön avulla voidaan vahvistaa esimerkiksi Suomeen saapuneiden pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vanhemmuuden taitoja sekä osallisuutta työelämään.

Erilaiset Väestöliiton vertaistuen mallit auttavat maahanmuuttajia sopeutumaan osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Esimerkiksi Puhutaan kotoutumisesta -vertaisryhmätoiminnan avulla maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden tietotaito tasa-arvosta ja seksuaalioikeuksista on parantunut eri puolilla Suomea.

Väestöliiton maahanmuuttajatyöhön kuuluu vertaisryhmätoiminnan lisäksi erilaisia tilaisuuksia, oppaita, asiakastyötä sekä puhelinneuvontaa.

Vuonna 2003 aloitettu toiminta on valtakunnallista ja perustuu tutkimustietoon, käytännön kokemukseen sekä erilaisista kulttuuritaustoista tulevien asiantuntijoiden ammattitaitoon.

Väestöliitto tukee maahanmuuttajien vanhemmuuden taitoja muun muassa antamalla neuvontaa perhe-elämään ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä tuottamalla erikielisiä lastenkasvatusvihkoja ja muita kotoutumiseen ja monikulttuurisuuteen liittyviä materiaaleja.

Järjestö kehittää vanhemmuutta tukevia ryhmätoimintamalleja ja tuottaa oppaat niiden ohjaajille. Väestöliitto järjestää myös erikielisiä työpajoja ja seminaareja maahanmuuttajavanhemmille.

Työn kautta maahanmuuttajien kanssa keskustellaan esimerkiksi perheenjäsenten roolin muuttumisesta maahanmuuton seurauksena, lasten koulunkäynnin vaikeuksista, huoltajuuskysymyksistä erotilanteissa sekä tasa-arvosta ja seksuaalioikeuksista lähisuhteessa.

Lapsen kasvattaminen kulttuurissa, jossa ei itse ole kasvanut askarruttaa montaa maahanmuuttajataustaista vanhempaa. Myös esimerkiksi koulun erilaiset tukimuodot voivat olla heille käsitteinä aivan vieraita.

Väestöliitto on parantanut erityisesti maahanmuuttajanaisten työelämäosallisuutta ja – taitoja Womento-työuramentoroinnin avulla. Toiminnassa mentori tutustuttaa maahanmuuttajanaisen suomalaiseen työkulttuuriin ja auttaa häntä tekemään ansioluettelon ja mallihakemuksen työnhakua varten. Useat toimintaan osallistuneet ovat löytäneet koulutustaan vastaavaa työtä ja laajentaneet ammattialan verkostojaan.

Vertaisryhmäohjaajien koulutuksia on järjestetty vuodesta 2004 lähtien parille sadalle järjestövapaaehtoiselle ja ammattilaiselle. Lisäksi Väestöliitto on kouluttanut noin kymmenen muuta järjestöä ja koulutuksen järjestäjää toteuttamaan Womento-työuramentorointia.

Väestöliitto

Vuonna 1941 perustettu Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalalla toimiva asiantuntijajärjestö, joka edistää väestön hyvinvointia. Toiminta painottuu nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen, suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuuden vahvistamiseen sekä seksuaaliterveyden edistämiseen. Järjestön toiminta sisältää vaikuttamis- ja tutkimustyötä sekä palveluiden tuottamista ja kehitystä. Lisäksi liiton toimintaan kuuluu tiedotusta, koulutusta ja toimialaan liittyvien materiaalien julkaisua.