Joukko kehitysvammaisia talon edustalla.
Radioaseman tavoitteena on parantaa vammaisten asemaa yhteiskunnassa.
Kuva: Abilis-säätiö

Radio tuo tiedon oikeuksista

Vuonna 2014 Kambodzhassa perustettiin vammaisten oikeuksia ajava radioasema. Ohjelmilla pyritään muuttamaan vammaisten kohtelua paremmaksi ja tiedottamaan vammaisille heidän oikeuksistaan.

Radioasema sekä jakaa tietoa vammaisuudesta että pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnan asenteisiin. Radioasema tuli tarpeeseen, sillä ymmärrys vammaisuuteen liittyvistä asioista on Kambodzhassa yleisesti heikkoa.

Vammaiset eristetään yhteiskunnasta ja he kokevat syrjintää. Lisää tiedon jakamista tarvitaan, jotta asenteet ja vammaisten kohtelu muuttuisi.

Kaikenlaista vammaisuutta kohtaan on Kambodzhassa vielä paljon asenteisiin liittyviä haasteita, mutta erityisen negatiivisia asenteet ovat kuuroja ja kehitysvammaisia kohtaan. Kuurot ja kuulovammaiset henkilöt ovat erittäin haavoittuvassa asemassa, koska Kambodzhaan vasta kehitetään virallista viittomakieltä. Kuuroilla ei näin ollen ole kieltä ja kommunikaatio ympäröivän yhteisön kanssa on haasteellista.

Fyysisesti vammaisilla henkilöillä suurimmat haasteet liittyvät apuvälineiden ja terveydenhuollon puutteisiin sekä ympäristön esteellisyyteen.

Radioprojektissa mukana olevat ovat liikunta- ja näkövammaisia. Ohjelma työllistää yhteensä kuusi vammaista ja kolme ei-vammaista henkilöä. Radioaseman studio rakennettiin Cambodian Disabled People´s Organisation –järjestön tiloihin Phnom Penhissä.

Voice of Persons With Disabilities in Cambodia -kanava lähettää ohjelmaa viiteen maakuntaan. VPD on maan ainoa radiokanava, jonka ohjelmisto sisältää keskusteluohjelmia vammaisten oikeuksista. Kanava myös tukee ja mainostaa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyä yleissopimusta sekä Kambodzhan paikallisia vammaislakeja.

Radioaseman työllistämät vammaiset ovat saaneet koulutusta Abiliksen rahoittamissa projekteissa. Radioaseman työntekijät ovat oppineet tekemään radiomainoksia sekä parantaneet markkinoinnin ja viestinnän taitojaan.

Vammaisten henkilöiden perheenjäsenten ja yhteisöjen tietoisuus vammaisuuteen liittyvistä asioista on kasvanut. Kanavalla on myös omat verkkosivut ja Facebook-sivu. Radiokanava vastaanottaa kuukausittain noin 500 puhelua ja tavoittaa tehokkaasti erityisesti nuoria aikuisia.

Koska vain harva vammaisista henkilöistä osaa lukea, on radio tehokas tapa tiedottaa heidän oikeuksistaan. VPD lähettää ohjelmaa säännöllisesti ja vuosien mittaan sen toiminta on laajentunut ja vakiintunut Abilis-säätiön tuen ansiosta.

Abilis

Vuonna 1998 perustetun Abilis-säätiön avustustoiminta kohdistuu kehitysmaissa toimivien, aloittelevien ja maaseutuoloissa toimivien vammaisjärjestöjen tukemiseen. Säätiö rahoittaa pieniä, luotettavia ja laadukkaita hankkeita, jotka ovat vammaisten ihmisten suunnittelemia ja toteuttamia. Lukuisten Afrikan ja Aasian maiden lisäksi säätiö rahoittaa projekteja muun muassa Ukrainassa ja Kosovossa.