Kutsu Sexpon yhteiskunnallisen työryhmän perustamiskokoukseen vuodelta 1987.
Kutsu Sexpon yhteiskunnallisen työryhmän perustamiskokoukseen vuodelta 1987.
Kuva: Sexpo

Seksuaalineuvonta kaikille mahdolliseksi

Vuonna 1969 Helsinkiin avattiin ensimmäinen seksuaalineuvonta-asema, joka tarjosi neuvontaa kaikille siviilisäätyyn ja ikään katsomatta. Nyt yhteydenottoja tulee vuosittain noin 4000.

Nykyään Sexpon neuvonta-asema tarjoaa apua netissä, Skypen välityksellä, kasvotusten vastaanotolla ja puhelimitse.

Ylivoimaisesti suosituin palvelumuoto on nettineuvonta, joka avautui 1990-luvulla. 2000-luvulle tultaessa seksuaalineuvonnasta tuli valtakunnallista ja rajat ylittävää juuri internetin vuoksi. Nykyään asiakkaita tulee myös ulkomailta, sillä neuvonta palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Monet ovat pohtineet asioita pitkään yksinään, ennen kuin uskaltavat ottaa yhteyttä.

Yhteydenotoista suurin osa tulee alle 20-vuotiailta. Yhteydenottojen määrä on kasvanut koko ajan. Kysymysten aihepiirit vaihtelevat suuresti; nuorilla tyypillisimmät kysymykset koskevat omaa kehoa, tunteita, sooloseksiä, seksuaalista suuntautumista ja seurustelun aloittamista.

Aikuisilla kysymykset puolestaan liittyvät monesti parisuhteeseen ja haluun, kuten halujen eriparisuuteen sekä seksuaalisiin mieltymyksiin. Myös seksitaudit ja HIV sekä kumppanin kaipuu ja seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvät kysymykset mietityttävät.

Monet ovat pohtineet asioita pitkään yksinään, ennen kuin uskaltavat ottaa yhteyttä. Useat heistä ovat kokeneet häpeää ja ahdistusta seksuaalisuudestaan ja pelkäävät, ettei kukaan voi heitä auttaa tai ymmärtää. Sexpon periaatteisiin ja arvoihin on alusta asti kuulunut avun tarjoaminen jokaiselle, tuomitsematta ja torumatta.

Neuvonnan kynnys on vuosikymmenten aikana pidetty mahdollisimman matalana; asioida voi anonyymisti ja maksutta.

Sexpon neuvontatiimin lisäksi neuvontaa tekevät koulutetut vapaaehtoiset, esimerkiksi seksuaalineuvojat ja seksuaaliterapeutit, jotka saavat vapaaehtoistoimintansa tueksi työnohjausta ja koulutusta. 

Seksuaalisuuden teemoja kohtaavat toisinaan myös ammattilaiset, joilla ei ole seksologian alan koulutusta. Tähän tarpeeseen Sexpo on 2010-luvulla avannut ammattilaisille erillisen soittoajan konsultaatiopuheluita varten. 

Sexpo

Säätiö perustettiin vuonna 1969 nimellä Seksuaalipoliittinen yhdistys – SEXPO ry. Tuolloin oli tarve yhteiskunnalliselle vaikuttamistyölle ja seksuaalisuutta koskevat lainsäädännölliset epäkohdat nousivat julkiseen keskusteluun. Yhdistyksen tavoitteena oli perustaa seksuaalineuvonta-asemia, tehdä tutkimusta ja valistustoimintaa sekä tarjota seksuaalikasvatusta. Sexpon toiminta-ajatus on säilynyt koko ajan samana: onnellisen ja tasapainoisen seksuaalielämän edistäminen.