Strutseja
Mlompin kylän strutsitarhassa on tällä hetkellä noin 60 lintua.
Kuva: Saija Sambou, Casamance – Suomi ystävyysseura

Strutsitarha loi työpaikkoja

Kansainvälinen teollinen kalastus teki senegalilaisen Mlompin kylän pääelinkeinosta kannattamatonta. Kylään perustettu strutsitarha on luonut alueelle uudenlaisia työpaikkoja ja niiden myötä hyvinvointia.

Kymmenen vuotta sitten 4500 asukkaan Mlomp oli todella kehittymätön eikä kylään ollut edes kunnollisia teitä.

Suomalaisten yhteydet kylään syntyivät aluksi osittain sattumalta, kun he tapasivat matkallaan mlompilaisia ja päätyivät kylään vierailulle. Verkostot paikallisten kanssa vahvistuivat pikkuhiljaa ja lopulta Casamance-Suomi ystävyysseura perustettiin.

Suomalaiset kartoittivat kylän tilannetta monen vuoden ajan ja ideoivat erilaisia mahdollisuuksia, miten köyhän kylän tilannetta voitaisiin parantaa. Strutsitarhan perustaminen aloitettiin vuonna 2014 yhdessä kyläläisten kanssa paikalliseksi kokeiluksi tuottaa lihaa itse.

Tarha ja talousrakennus rakennettiin vuoden 2014 aikana.

Tällä hetkellä strutseja on tarhassa noin 60. Vanhimpien lintujen odotetaan tuottavan munia haudottavaksi ja hautomokone on käytössä. Strutseja on teurastettu jo yli kolmekymmentä ja lihat saatu myytyä. Myös lintujen nahka ja öljy on käytetty myytäviin tuotteisiin. Tarhalla on tällä hetkellä töissä 10 henkilöä.

Strutsinhoitajien lisäksi kylään on syntynyt uusia ammatteja kuten strutsiöljyn uuttajat, teurastajat, nahankäsittelijät, korujenvalmistajat, munien maalaajat sekä laukkujen, korujen ja sandaalien tekijät.

Strutsitarha on luonut lisäkysyntää myös vanhojen elinkeinojen harjoittajille.

Tarhan myötä kylässä on opeteltu myös kompostointi, josta saadaan niin ikään tuloja. Strutsitarha on luonut lisäkysyntää myös vanhojen elinkeinojen harjoittajille, kuten heinän ja maissin viljelijöille. Kyläläisten ostovoiman kasvettua myös kyläkauppojen määrä ja liikevaihto ovat kasvaneet.

Strutsitarhan toiminta vaatii edelleen paljon kouluttamista, jotta hanke saadaan luovutettua paikallisten hallintaan. Tarhan tuotteiden myynti vaatii vielä pakkaamisen ja hygienian tehostamista.

Vastikään tarha sai luvan myydä tuotteitaan koko Länsi-Afrikan talousyhteisön alueelle. Tuotteiden myyntiä koskevia sopimuksia on valmisteilla esimerkiksi hotellien kanssa.

Tuotteiden myyntiin liittyvää markkinointia opetellaan kylässä. Tätä mahdollistamaan seura perusti kylään myös tietokoneluokan, jossa suomalainen vapaaehtoinen kouluttaa paikallisia aina tarhan työntekijöistä koululaisiin asti.

Paikallisten tietämys elintarvikehygieniasta ja ravitsemuksesta on parantunut hankkeen myötä huomattavasti.

Casamance – Suomi  ystävyysseura

Casamance - Suomi Ystävyysseura on vuonna 2008 perustettu avustus- ja kehitysyhteistyöjärjestö, jonka tavoitteena on Senegalin eteläisen maakunnan, Casamancen maaseudun olojen kehittäminen pitkäjänteisesti ja kestävästi. Strutsitarhan lisäksi seura keskittyy alueen keskeisimpiin ongelmiin: saniteetti – ja ravitsemusoloihin sekä koulutuksen ja terveydenhuollon puutteisiin. Suuri osa avustustoiminnasta suuntautuu seuran kummikylään Mlompiin ja sen lähialueille.