Koulupukuisia nuoria lounastauolla.
CVA:n turvaama kouluruokailu Nabuyogan Bujwalan koululla Ugandassa.
Kuva: Chris Eritu

Ugandan lapset jaksavat koulussa

World Vision on auttanut ugandalaisia oppilaita saamaan säännöllisen kouluruoan, minkä ansiosta lapset jaksavat keskittyä tunneilla ja ovat myös paremmassa turvassa hyväksikäytöltä.

Järjestön Citizen Voice and Action –toiminnassa Tororon alueen oppilaille annettiin mahdollisuus kertoa itse koulujen ongelmista.

Keskusteluissa paljastui, että koska lapset eivät saaneet koulussa ruokaa, joutuivat he lähteä etsimään kesken koulupäivän syötävää tai jäädä kotiin, kun eivät jaksaneet osallistua tunneille nälkäisinä.

”Aiemmin lapset juoksentelivat alueella koulupäivän aikana varastaen mangoja, appelsiineja ja maniokkeja. Kansalaisvaikuttamistyön jälkeen lapset pysyvät koulualueella eivätkä enää harhaile kylissä hankkiakseen ruokaa,” Nyadoi Martha, yksi kouluruoan saaneista oppilaista kertoo.

Ruoan etsiskely oli johtanut jopa teiniraskauksiin ja aikaisiin avioliittoihin, kun tytöt olivat päätyneet ruokailemaan liikemiesten ja moottoripyörätaksien kanssa, jotka vaativat seksiä vastineeksi tarjoamastaan ruoasta.

Kouluruokailun puuttuminen johtui virheellisesti laintulkinnasta. Monissa kouluissa ilmaista peruskoulutusta koskevaa lakia oli tulkittu siten, että kouluilla ei ole lupaa minkäänlaisten maksujen keräämiseen, ei edes kouluruokailua varten. Väärinkäsityksen seurauksena opettajia jopa sakotettiin, jos he keräsivät rahaa koululounaaseen.

Ongelma alkoi selvitä, kun maan koululainsäädäntöä käännettiin paikalliskielelle ja kylissä järjestettiin avoimia keskustelutilaisuuksia koulutuksen esteistä. Syntyi kouluruokailua edistävä kampanja ja aktiivit auttoivat lapsia ajamaan omia oikeuksiaan, jotta he saisivat lounaan koulussa.

Neljä vuotta kestäneen työn jälkeen Nabuyogan ja Kirewan alueilla oppilaat saavat nyt vähintään maissipuuroa lounaaksi kaikissa julkisissa kouluissa. Vanhempainyhdistykset keräävät rahaa ja viljaa ruuan valmistamiseen.

Ravittuina lapset jaksavat nyt olla läsnä koko koulupäivän ajan ja keskittyä opetukseen paremmin.

Ravittuina lapset jaksavat nyt olla läsnä koko koulupäivän ajan ja keskittyä opetukseen paremmin. Tämä näkyy jo positiivisesti lasten oppimistuloksissa. Oppilaat myös itse valvovat lounasvaroja ja tietävät, minne ilmoittaa, jos joku yrittää varastaa maissisäkkejä.

Kansalaisvaikuttaminen on vakiintunut tärkeäksi osaksi World Vision työtä Ugandassa ja Citizen Voice and Action -toimintamallilla on saatu tuloksia aikaan kaikissa ohjelmissa. Esimerkiksi Busian kaupungissa vain puolen vuoden aikana lounas saatiin joka kolmanteen kouluun. Citizen Voice and Action on edullinen toimintatapa, joka perustuu olemassa olevaan lainsäädäntöön ja julkisen sektorin rakenteisiin.

Tulokset ovat kestäviä, koska ne eivät alun alkaenkaan perustu ulkopuolisiin resursseihin.

Kansalaisvaikuttamisen onnistumiset synnyttävät uusia aloitteita ja motivoivat uusiin toimenpiteisiin. Samoilla keinoilla on vaihdettu viranomaisia, poliiseja, kätilöitä ja opettajia, jotka eivät nauttineet asukkaiden luottamusta sekä parannettu terveyspalveluiden saatavuutta.

World Vision

Suomen World Vision on yksi Suomen suurimmista kehitysyhteistyöjärjestöistä ja itsenäinen osa vuonna 1950 perustettua maailman suurinta kummilapsijärjestöä, World Visionia. Järjestö parantaa lasten elinoloja ja oikeuksia Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Apu tavoittaa tällä hetkellä noin 570 000 avuntarvitsijaa, joista yli puolet on lapsia.