Kuulonhuoltoliiton kuulokeskus 1960–70 lukujen taitteessa.
Kuulonhuoltoliiton kuulokeskus 1960–70 lukujen taitteessa.
Kuva: Kuuloviesti.

Kuulovammaisten apuna jo 60 vuotta

Kuulovammaisten elämä koki käänteen, kun vuonna 1956 Suomen ensimmäinen kuulokeskus aloitti toimintansa. Nyt kuulovammaisia palvelee yhteensä 29 julkisen terveydenhuollon kuulokeskusta ja -asemaa.

Kuulokeskukset palvelevat yliopistollisten sairaaloiden yhteydessä. Keskuksessa tehdään kuulontutkimuksia aikuisille ja lapsille sekä etsitään yhdessä asiakkaan kanssa hänelle sopivin kuulokoje.

Yliopistollisten sairaaloiden kuulokeskukset huolehtivat erityisesti lasten kuntoutuksesta ja moniammatillista kuntoutusta tarvitsevista asiakkaista.

Kuulokeskusten moniammatillisen työryhmän psykologi ja sosiaalityöntekijä tarjoavat lisätukea kuulovammaiselle. Kuulokeskuksissa arvioidaan myös asiakkaiden kuntoutustarvetta ja autetaan esimerkiksi sosiaalietuuksiin liittyvissä asioissa.

Sen sijaan keskus- ja aluesairaaloiden yhteydessä sijaitsevat kuuloasemat keskittyvät pääasiassa ”tavallisiin huonokuuloisiin” eli ikäihmisiin ja työikäisiin.

Kuulokeskusten myötä kuulonhuolto tuli saataville kaikille Suomessa asuville kuulovammaisille.

Suomalaisen kuulonhuollon ensiaskeleet otettiin vuonna 1935, kun Kuuloliiton perustama Kuulolaitepoliklinikka aloitti Helsingin yliopiston korvaklinikalla.

Vammaisuuteen alettiin kiinnittää toden teolla huomiota Suomessa vasta sotien jälkeen: invalidihuoltolaki säädettiin vuonna 1946 ja 40-luvulla tutkittiin laajasti esimerkiksi sotakuulovammaisia.

Kuulokojeiden yleistyminen on merkittävästi lisännyt huonokuuloisten mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan toimintoihin.

Viisikymmentäluvulla Kuulonhuoltoliitto oli päävastuussa kuulovammaisten kuntoutuksesta.

Kuntoutuspalveluja rakentaessaan liitto loi kokonaisvaltaisen kuntoutuksen ja huonokuuloisten erityisopetuksen malleja, jotka siirtyivät julkisen sektorin toiminnaksi 70-luvulla. Kuulokojesovitusjonot myös kasvoivat 1970-luvulla, eikä liiton kuulokeskuksen resurssit enää riittäneet vastaamaan tarpeeseen.

Kuulokeskusten myötä kuulonhuolto tuli saataville kaikille Suomessa asuville kuulovammaisille.

Kuulokojeiden yleistyminen on merkittävästi lisännyt huonokuuloisten mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan toimintoihin. Suomessa kuulokojeita ja muita apuvälineitä saa sairaaloista täysin maksutta, mikä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuista.

Kuuloliitto

Järjestö perustettiin Turussa kesäkuussa 1930 nimellä Suomen Huonokuuloisten Huoltoliitto. Nimi vaihtui 1956 Kuulonhuoltoliitoksi ja vuonna 2009 muotoon Kuuloliitto. Kyseessä on kansalaisjärjestö, joka muun muassa tuottaa ja kehittää kuulovammaisten kuntoutuspalveluja, tekee tutkimusta sekä tuottaa kulttuuri-, loma- ja virkistyspalveluita.