Tupakansavu on erityisen haitallista lapsille.
Tupakansavu on erityisen haitallista lapsille. Siksi on tärkeää, että vuonna 2016 voimaan tulleessa tupakkalaissa kielletään tupakointi autossa, kun kyydissä on alle 15-vuotias.
Kuva: Kuva: Suomen ASH

Tavoitteena savuton Suomi

Suomessa ei kenenkään tarvitse kärsiä enää tupakansavusta työpaikallaan, ravintoloissa tai julkisissa liikennevälineissä.  Savuton Suomi 2030 –verkosto pitää huolta, että saamme hengittää raikasta ilmaa myös tulevaisuudessa.

Tupakkapolitiikka Suomessa

1978  Tupakkatuotteiden mainonta kiellettiin.
1995  Työpaikoista tuli savuttomia.
2009  Tupakointi ravintoloissa kiellettiin.
2012  Tupakkatuotteiden esilläpitokielto kaupoissa astui voimaan.
2016  Uusi tupakkalaki.

Näiden edistysaskelien kautta tupakointi on vähentynyt Suomessa tasaisesti 1950-luvulta lähtien. Kun sotien jälkeen miehistä tupakoi 76 prosenttia, on luku nykyään enää 16 prosenttia. Myös naisten tupakointi on vähentynyt vuosien varrella. Kiitos tästä kuuluu terveyttä edistävälle kampanjatyölle sekä kiristyneelle tupakkalainsäädännölle. 

Silti tupakointi aiheuttaa Suomessa edelleen noin kuusituhatta kuolemantapausta vuosittain ja on maailmanlaajuisesti suurin estettävissä olevien kuolemien aiheuttaja.

Tupakointi lisää kroonisia sairauksia, työkyvyttömyyttä ja sen aiheuttamat sairaudet maksavat yhteiskunnalle arviolta 1,5 miljardia euroa vuodessa. Millaisia nämä luvut olisivat jos yhtä moni edelleen tupakoisi kuin sotien jälkeen?

Suomi on maailman ensimmäinen ja tällä hetkellä ainoa maa, joka on lainsäädännössä asettanut tavoitteeksi sekä tupakkatuotteiden että muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppumisen.

Suomen ASH on ollut asiantuntijana mukana edistämässä tupakkalain muutoksia. Järjestö on tuonut esiin tupakkayhtiöiden markkinointikeinoja ja tupakkapolitiikan kansainvälistä kehitystä.

ASH on korostanut työssään tupakkatuotteiden käytön terveyshaittoja sekä vastaavasti nostanut esiin savuttomuuden hyötyjä.

Vuonna 2008 savuttomuutta edistävät tahot liittyivät yhteen Suomen Ashin koordinoimaksi Savuton Suomi 2030 -verkostoksi. Heidän koordinoimansa työryhmä kokosi toimenpide-ehdotuksia, jotka loivat pohjaa vuoden 2016 uudelle tupakkalaille. 

Suomi on maailman ensimmäinen ja tällä hetkellä ainoa maa, joka on lainsäädännössä asettanut tavoitteeksi sekä tupakkatuotteiden että muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppumisen. Pyrkimyksenä on, että vuonna 2030 aikuisväestöstä enää korkeintaan viisi prosenttia käyttää tupakka- tai muita nikotiinituotteita.

Suomen ASH

Suomen ASH on vuonna 1989 perustettu kansanterveysjärjestö, jonka tavoitteena on ollut alusta asti tehdä Suomesta savuton kannustamalla eri tahoja yhteistyöhön sekä vaikuttamalla tupakkapolitiikkaan ja kehittämällä lainsäädäntöä.