Martat Käyrän vankilassa
Martat Käyrän vankilassa: Ami vastaa tänään pääruoasta ja riisistä. Lounais-Suomen Marttojen kotitalouden asiantuntija Riitta Laatu tarkistaa kastikkeen maun.
Kuva: Marttaliitto

Tukea sujuvaan arkeen

Marttojen monipuolinen kotitalousneuvonta on edistänyt kotien ja perheiden hyvinvointia jo 118 vuotta. Neuvontaa suunnataan myös erityisryhmille, kuten työpajanuorille ja vangeille.

Martat on luotettu arjen asiantuntija, jolta saa tehokkaasti apua ja neuvoja omaan arkeen ja sen hallintaan. Ihmisiä kiinnostaa oma hyvinvointi ja terveys sekä kestävät, eettiset ja taloudelliset valinnat, jotka helpottavat omaa arkea.

Kotitalousneuvonnassa Martoilta kysytään muun muassa lähi- ja kasvisruoasta, luonnontuotteiden hyödyntämisestä, ekologisesta siivouksesta, kierrätyksestä, säästövinkeistä ja turvallisuudesta.

Neuvonnan kohderyhmä koostuu pääasiassa eri-ikäisistä naisista ja ruuhkavuosia elävistä perheistä, mutta neuvontaa suunnataan myös erityisryhmille, kuten maahanmuuttajille, nuorille urheilijoille, työttömille, työpajanuorille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja rikosseuraamusasiakkaille.

Martat retkeilevät, kokkaavat, järjestävät ravintolapäiviä, vaatevallankumous- ja taimienvaihtopäiviä sekä osallistuvat talkoisiin ja tekevät käsitöitä.

Kotitalousneuvonta ehkäisee syrjäytymistä ja antaa eväitä osallistumiseen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Paikallisissa Marttayhdistyksissä opitaan uutta, virkistytään ja verkostoidutaan. Martat retkeilevät, kokkaavat, järjestävät ravintolapäiviä, vaatevallankumous- ja taimienvaihtopäiviä sekä osallistuvat talkoisiin ja tekevät käsitöitä.

Laaja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa lisää neuvonnan vaikuttavuutta. Marttaliitto tukee kestävää kehitystä ja korostaa neuvonnassaan ruokakulttuurin, kotipuutarhaviljelyn ja luonnontuotteiden käytön sekä kotityön arvostusta.

Viime vuonna kotitalousneuvonta tavoitti noin 100 000 ihmistä. Puhelinneuvonnan lisäksi Martoilla on nykyisin chat-neuvontaa. Marttojen verkkosivuilla vierailtiin viime vuonna yli kuusi miljoonaa kertaa. Myös kiinnostus Marttojen sosiaalisen median sisältöjä kohtaan oli vilkasta.

Vapaaehtoistoimintaa liitolle kertyi satoja tuhansia tunteja. Marttaliitto kehittää neuvontaansa jatkuvasti ihmisten tarpeet huomioiden. 

Martat ovat vaikuttaneet merkittävästi myös esimerkiksi kansanterveyden parantamiseen kannustamalla kasvisten käytön lisäämiseen ja suolan käytön vähentämiseen. Vuonna 2014 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos myönsi Martoille Terveyden edistämisen palkinnon pitkäjänteisestä terveellisten ruokatottumusten edistämisestä.

Marttaliitto

Lucina Hagmanin aloitteesta vuonna 1899 perustetun yhdistyksen tarkoituksena oli sivistää kansaa naisten avulla. Marttaliitto on keskusjärjestö, joka suunnittelee järjestön toimintaa ja julkaisee kotitalouksia varten ruokaan, ravitsemukseen, puutarhanhoitoon, ympäristöön, kodin talouteen ja kodinhoitoon liittyvää aineistoa. Marttaliittoon kuuluvissa marttapiireissä kotitalous- ja puutarha-asiantuntijat järjestävät kursseja ja opetusta sekä jäsenilleen että avoimesti kaikille.