Ryhmä ihmisiä punaisen mökin portailla.
Vertaistukikoulutuksessa Kirkkonummella elokuussa 2016.
Kuva: LILE ry

Vertaistukea lihavuusleikatuille

Lihavuusleikatut ovat kasvava leikkaushoitoa saanut potilasryhmä. Potilaat ovat järjestäytyneet myös yhdistykseksi, jonka kautta leikatut ja sitä suunnittelevat voivat saada vertaistukea.

Lihavuusleikkaukset yleistyivät Suomessa 2000-luvulla. Vuosittain lihavuusleikkauksia tehdään Suomessa vajaa tuhat. Suurin osa leikkauksista oli mahalaukun ohitusleikkauksia, mutta mahalaukun kavennusleikkausten osuus on hieman noussut.

Kuusi vuotta sitten perustetun lihavuusleikattujen potilasyhdistyksen pyrkimyksenä on edistää valtakunnallisella tasolla tasa-arvon ja hoidon toteutumista lihavuusleikkausprosessissa kaikissa sairaanhoitopiireissä.

Yhdistyksen tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta lihavuusleikkauksista sekä leikkausta tarvitsevien että hoitohenkilökunnan keskuudessa.

Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään, järjestää vertaistukitoimintaa ja toimii yhteistyössä eri terveydenhuoltotoimialojen, järjestöjen ja muiden yhteistyöelimien kanssa.

Yhdistys myös ylläpitää keskustelufoorumia, joka on tärkeä vertaistuen muoto. Lisäksi yhdistys järjestää alueellista toimintaa, kuten tapaamisia, tapahtumia, luentoja ja koulutuksia.

Ennen yhdistyksen perustamista leikkaukseen hakeutuvat ja sen läpikäyneet kohtasivat netin keskustelupalstalla, jos sen sattuivat löytämään. Nettikeskustelut poikivat paikallisia tapaamisia ja loputa aktiivinen joukko leikattuja perusti potilasyhdistyksen, Lile ry:n.

Vertaistuki on yhdistyksen kulmakivi.

Lile ry toimii toistaiseksi täysin talkoovoimin ja pieni joukko aktiivisia ihmisiä pyrkii kehittämään ja kasvattamaan yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen suurin haaste tällä hetkellä on saada suurempi joukko tekemään työtä yhteisen asian hyväksi.

Vertaistuki on yhdistyksen kulmakivi. Viimeisen kolmen vuoden aikana tehtyjen jäsenkyselyjen perusteella on vertaistuki noussut vuosittain tärkeimmäksi asiaksi jäsenten palautteissa. Vertaistukitapaamisia pyritään järjestämään eri puolilla Suomea.

Kaikki toiminta on vapaaehtoistyötä ja tapaamiset ovat hyvin erilaisia eri paikkakunnilla. Tärkeä punainen lanka on tuoda yhteen lihavuusleikkauksen läpikäyneitä ja siihen hakeutuvia henkilöitä.

Vertaistukitoiminnan haasteena on tiedottaminen niin, että se tavoittasi mahdollisimman paljon jäseniä, turvallisesti ja luottamuksellisesti. Suuri haaste on myös tapaamisten järjestelyistä vetovastuun ottavan henkilön löytäminen uusille paikkakunnille.

Kerran vuodessa Lile ry on järjestänyt koulutusviikonlopun jäsenilleen jotka toimivat aktiivisesti tai haluavat alkaa toimimaan omalla asuinalueellaan vertaistuen parissa. Vuonna 2016 Elokuussa vertaistuki koulutus järjestettiin Kirkkonummella.

Suomen Lihavuusleikatut LILE ry

LILE ry on vuonna 2011 perustettu valtakunnallinen potilasyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää lihavuusleikattujen ja lihavuusleikkausta tarvitsevien etuja.