Nauravaiset neljä miestä ja nainen poseeraavat valokuvaajalle.
Suomen kehityspolitiikan keskeinen tavoite on ihmisoikeuksien toteutuminen ja vammaisten ihmisten oikeuksien huomioiminen kaikessa toiminnassa.
Kuva: Vammaiskumppanuus

Vammaisten oikeuksien valtavirtaistaminen

Se, miten yhteiskunta kohtelee haavoittuvimpia jäseniään, on erinomainen mittari kehitykselle. Vammaiskumppanuuden visiona on maailma, jossa vammaisten ihmisten oikeudet toteutuvat.

Maailman miljardista vammaisesta arvioiden mukaan 80 prosenttia elää kehitysmaissa, mutta tästä huolimatta vain murto-osa globaaleista kehitysohjelmista ja -rahoituksesta tavoittaa vammaiset ihmiset.

Vammaiskumppanuus tekee töitä, jotta kaikki kehitysyhteistyötä ja kehityspolitiikkaa tekevät osaisivat omassa työssään ottaa huomioon vammaisten oikeudet. Vammaisten oikeuksien valtavirtaistaminen on ensisijaisesti ihmisoikeuskysymys.

Vammaisille kohdennettuja kehitysyhteistyöhankkeita toteuttavat lähes yksinomaan kansalaisjärjestöt.

Käytännössä vammaisille kohdennettuja kehitysyhteistyöhankkeita toteuttavat lähes yksinomaan kansalaisjärjestöt ja näistä erityisesti vammaisjärjestöt. Tuki tavoittaa vain hyvin rajallisen määrän kehitysmaiden vammaisista.

Tämän takia Vammaiskumppanuus on lisännyt tukeaan vammaisten oikeuksien toteutumiselle muissa kuin vammaisjärjestöjen toteuttamissa hankkeissa. Osaamista tuetaan ja juurrutetaan organisaatioihin niin, että vammaisten ihmisten huomioiminen tulee luontevaksi osaksi järjestön työtä.

Vuosien varrella kerätyt hyvät käytännöt on koottu englanninkieliseen oppaaseen Development for all: experiences on disability mainstreaming in the development sector, joka ilmestyi vuoden 2017 alussa. Kirjassa muun muassa Suomen Pipliaseura kertoo työstään vammaisten inkluusion edistämiseksi hiv/aids-työssään Afrikassa.

UFF:n ja Vammaiskumppanuuden yhteistyön tuloksena UFF:n maataloushankkeessa Malawissa vammaisten naisten osallistuminen on jo luonnollinen osa maanviljelijäryhmien toimintaa. Aiemmin monet epäilivät, etteivät vammaiset ihmiset kykene toimimaan kyläyhteisössä lainkaan. Ennakkoluulot ja tietämättömyys ovat kuitenkin väistyneet, kun vammaiset ihmiset on opittu näkemään aktiivisina yhteisön jäseninä.

UFF:n opettajakoulutushankkeessa taasen kehitetään tulevien opettajien valmiuksia ottaa vammaisten lasten tarpeet huomioon. Vammaiskumppanuus on tässä hankkeessa tarjonnut koulutusta ja neuvontaa UFF:n työntekijöille.

Inkluusion moottoreina ovat toimineet paikalta palkatut vammaiset työntekijät, jotka ovat tehneet aktiivista tiedostustyötä erityisesti vammaisten lasten oikeudesta koulutukseen ja vammaisten nuorten houkuttelemiseksi opettajaopintojen pariin. Opettajaopiston tiloissa kulkeminen on muuttunut esteettömämmäksi tiloissa tehtyjen korjausten ansiosta.

Vammaisten ihmisten oikeuksilla on vahva linkki moniin keskeisiin kehityskysymyksiin kuten eriarvoisuuden vähentämiseen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Kestävän kehityksen tavoitteiden yksi tärkein periaate on, että kehityksen tulee hyödyttää kaikkia, myös haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Ketään ei jätetä  periaatteen toteutuminen edellyttää sitä, että vammaisten ihmisten oikeudet otetaan vahvemmin huomioon.

Suomi on ratifioinut YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista kesäkuussa 2016. Suomen kehityspolitiikan keskeinen tavoite on ihmisoikeuksien toteutuminen ja vammaisten ihmisten oikeuksien huomioiminen kaikessa toiminnassa. Poliittinen tuki ja juridinen velvoite huomioida vammaisten oikeudet kehitysyhteistyössä ovat siis olemassa.

Tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet eivät ole kuitenkaan vielä toteutuneet, ja saavutettujen oikeuksien säilyttämiseksi on tehtävä jatkuvaa työtä.

Vammaiskumppanuuden yhteistyö jatkuu uusien yhteistyökumppaneiden kanssa vammaisten oikeuksien edistämiseksi. Lähiajan tavoitteena on, että vammaisten oikeuksien huomioinen tulee voimakkaammin osaksi myös Suomen rahoittamia kahdenvälisiä hankkeita.

Vammaiskumppanuus

Vammaiskumppanuus ry on vuonna 1989 perustettu yhdeksän suomalaisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö. Vammaiskumppanuus toimii yhteistyö-, koordinaatio- ja asiantuntijaelimenä vammaisalan kehitysyhteistyötä koskevissa kysymyksissä kotimaisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. Vammaiskumppanuus on ulkoministeriön kumppanuusjärjestö ja sen kehitysyhteistyöohjelman kautta rahoitetaan jäsenjärjestöjen toteuttama kehitysyhteistyö, kehityskasvatus sekä vaikuttamistyö.