Nainen vihreässä pyörätuolissa
Abilis-säätiön lukutaitoprojektin aikana kymmenen vammaista naista ja viisi vammaista miestä Mosambikissa oppi lukemaan ja kirjoittamaan.
Kuva: Abilis-säätiö

Vammaisten perusoikeuksien puolesta

Vammaiset kokevat Mosambikissa paljon syrjintää ja seksuaalista hyväksikäyttöä. Mahdollisuuksia kouluttautua ei ole. Useat suomalaisjärjestöt ovat parantaneen maan vammaisten asemaa.

Kepa on tukenut Mosambikissa yksittäisten vammaisjärjestöjen lisäksi vammaisten kattoliiton perustamista ja kehittämistä. Lisäksi Kepa on kehittänyt alan koulutusta ja kumppanuutta sosiaaliministeriön keskus- ja provinssitasolla.

Kepan työn kautta vammaisten oikeudet ovat lisääntyneet, vammaisuuden stigma on vähentynyt yhteiskunnassa ja koulutetun henkilökunnan määrä eri palveluissa on kasvanut.

Oma viittomakieli kuuroille

Kuurojen liiton työ Mosambikissa alkoi vuonna 1991, kun Kuurojen liiton viittomakielinen työntekijä lähti Kepan vapaaehtoistoiminnan kautta Mosambikin sosiaaliministeriöön vammaistyön neuvonantajaksi. Sosiaaliministeriön kansallisen verkoston kautta etsittiin vammaisia henkilöitä yhteisöpohjaisen paikallistoiminnan eli niin sanotun ABC-ohjelman avulla. Kepan tukeman ohjelman tarkoituksena oli voimistaa vammaisia ja vähentää heidän syrjäytymistään.

Kuurot kohtasivat ensimmäistä kertaa viittovan henkilön.

Kuuroja pidettiin Mosambikissa lähinnä kehitysvammaisina, ja viittomakielestä ei tiedetty mitään. Etsivän työn avulla löytyi kuuroja ja he kohtasivat ensimmäistä kertaa viittovan henkilön.

Sosiaaliministeriöön palkattiin kaksi kuuroa jatkamaan etsivää työtä ja kuurojen yhteisö alkoi muodostua erityisesti pääkaupungissa, mutta myös Beirassa ja muissa suuremmissa kaupungeissa.

Kuurojen liiton suora hankeyhteistyö Mosambikin sosiaaliministeriön kanssa alkoi vuonna 1996 yhteistyössä Kepan vapaaehtoistoiminnan kanssa.

Lähetettyjen kuurojen ja viittomakielisten asiantuntijoiden avulla tuettiin mosambikilaisia kuuroja perustamaan vuonna 1999 oma järjestö ASUMO, minkä jälkeen Kuurojen liiton yhteistyö jatkui suoraan ASUMON kanssa laaja-alaisella ja intensiivisellä ohjelmalla.

Ohjelma sisälsi järjestökoulutusta, viittomakielen tutkimisen opetusta, viittomakielen tulkkien kouluttajien koulutusta ja edunvalvonnan koulutusta. ASUMO -yhteistyön rinnalla Kuurojen liitto aloitti myös hankeyhteistyön opetusministeriön erityisopetusosaston kanssa, ja hankkeen aikana koulutettiin 15 kuuroa henkilöä viittomakielenopettajan ja luokka-avustajan pätevyyteen. Yhteistyö opetusministeriön kanssa päättyi 2012.

Kuurot ovat saaneet konkreettisen kielitaidon ja tulleet ymmärretyksi.

Yhteistyön ansiota kuurojen yhteisö on muodostunut ja voimaantunut Mosambikissa. Lisäksi työn kautta kuurojen kielitietoisuus on herännyt ja ensimmäistä kertaa he ovat saaneet jopa konkreettisen kielitaidon ja tulleet ymmärretyksi, sillä yksin kasvaneet kuurot eivät aina osanneet viittoa ennen yhteisöön liittymistä.

Kuuroille on toiminnan kautta syntynyt myös tunne ihmisarvosta ja oikeuksistaan sekä yhdenvertaisuuden käsitys. Toiminnan avulla kuurot ovat järjestäytyneet kansalliseksi liitoksi, viittomakieli on nostettu yleiseen ja viranomaisten tietoisuuteen, jonka johdosta mosambikilainen viittomakieli tunnustettiin lainsäädännössä 2005.

Kuurojen liiton toiminnan ansiosta maahan on tuotettu useampi viittomakielen sanakirja, aloitettu viittomakielelle tulkatut päivittäiset TV-uutiset ja koulutettu riittävä määrä kuuroja resurssihenkilöitä, joista osa on jatkanut työtä Mosambikissa muiden rahoittajien tuella.

Tehty pohjatyö on vaikuttanut siihen, että viittomakielen opetusta ja tulkkausta voi nykyään opiskella Mosambikissa yliopistotasolla.

Kehitysvammaliitto on tukenut Mosambikissa kehitysvammaisten ihmisten oikeuksia ajavia projekteja 1990-luvun puolivälistä aina vuoden 2012 loppuun saakka. Työ alkoi Mosambikin sosiaaliministeriön CBR-projektin tukemisena ja jatkui myöhemmin ACRIDEME-nimisen kehitysvammaisten lasten, nuorten ja vanhempainjärjestön kanssa.

Suuressa roolissa oli nimenomaan yhtäläiset mahdollisuudet inklusiiviseen opetukseen niin perus- kuin ammatillisessa opetuksessa, ja projekteissa tehtiin pienimuotoisia kokeiluja siitä, miten ammatillinen opetus voidaan järjestää kehitysvammaisille nuorille yhdessä muiden kanssa. Projektiin sisältyi myös tuetun työllistymisen komponentti.

Lukutaito on tie yhteiskunnan jäseneksi

Viime vuonna Mosambikissa käynnistettiin lukutaito-projekti vammaisille naisille Abilis-säätiön projektituella. Projekti toteutettiin Chimoiossa, Manican maakunnassa. Ryhmässä oli yli kaksikymmentä vammaista naista ja kukaan heistä ei ollut koskaan käynyt koulua.

Suuri osa naisista oli kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä eivätkä heidän lastensa isät osallistuneet millään tavoin lasten elättämiseen. Vammaiset naiset olivat siis yksinhuoltajaäitejä, joilla ei ollut tuloja.

Projektin aikana kymmenen vammaista naista ja viisi vammaista miestä oppi lukemaan ja kirjoittamaan. Projekti vahvisti osallistujia ja he kertoivat tuntevansa itsensä nyt tasa-arvoisemmiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Projektin toteuttanut Mozambican Association of Women with Disabilities -järjestö on onnistunut jatkamaan lukutaito-opetusta uusien osallistujien kanssa, ja he ovat aloittaneet ompelutoiminnan, josta osallistujat saavat tuloja.

Lukemaan oppineet naiset jatkavat nyt opinnoissaan tieteisiin ja matematiikkaan. Muutamalla tuhannella eurolla Abilis muutti ryhmän osallistujien elämän: He ovat voimaantuneita, osaavat lukea yksinkertaisia tekstejä, voivat allekirjoittaa itse asiakirjoja ja hoitaa virallisia asioitaan. Lukutaito avasi oven parempaan tulevaisuuteen.