Vammaistyö

Yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja toimia yhteiskunnassa ovat tärkeitä kaikille ihmisille. Kansalaisjärjestöt ovat vuosikymmeniä tukeneet, ohjanneet ja kouluttaneet vammaisperheitä sekä edistäneet vammaisten työllistymistä ja oikeuksien toteutumista.

Kaksi miestä lukulaitteiden äärellä.

Sanomalehtiä näkövammaisille

Sanoma- ja aikakauslehdet ja niiden myötä itsenäinen tiedonhankinta olivat pitkään näkövammaisten tavoittamattomissa, mutta tekniikan kehittymisen myötä lehdet ovat nyt kaikkien luettavissa.