Esko Salmi ja Tauno Huotari harjoittelevat ahkerasti Hämeenlinnan Keinukamarin ohjatussa liikuntaryhmässä.
Esko Salmi ja Tauno Huotari harjoittelevat ahkerasti Hämeenlinnan Keinukamarin ohjatussa liikuntaryhmässä.
Kuva: Meeri Koutaniemi

Vetreämpi vanhuus liikkumalla

Ikäihmiset haluavat yleensä asua kotonaan niin pitkään kuin mahdollista. Itsenäiseen asumiseen vaadittavaa fyysistä toimintakykyä voidaan ylläpitää voima- ja tasapainoharjoittelun avulla.  

Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelman ohjatut liikuntaryhmät auttavat ikäihmisiä pärjäämään itsenäisesti kotona mahdollisimman pitkään.

”Tässä iässä on tärkeää osallistua ohjattuun viikoittaiseen jumppaan. Muuten liikunta jäisi helposti vähäiseksi,” tuumii 88-vuotias Esko Salmi.

Hän on osallistunut jo kolmen vuoden ajan Keinukamarin Voima-tasapainoryhmän toimintaan Hämeenlinnassa. Ryhmässä vanhukset käyttävät monipuolisesti erilaisia kuntosalilaitteita sekä osallistuvat ohjattuun tuolijumppaan.

"Työikäisenä aikaa liikunnalle oli vaikeaa löytää, mutta eläkeläiselle se ei kelpaa tekosyyksi."

”Kyllä liikunnasta on hyötyä. Jos jää jostain syystä pari kertaa väliin, niin heti on kankeampaa liikkua,” Salmi myöntää. Hän asuu omassa asunnossaan Hämeenlinnan Keinusaaressa, eikä ole tarvinnut vielä suuremmin apua arkeensa. 

Säännöllisestä liikunnasta tuli Salmelle tapa vasta vanhemmalla iällä. ”Työikäisenä aikaa liikunnalle oli vaikeaa löytää, mutta eläkeläiselle se ei kelpaa tekosyyksi,” Salmi lisää.

Vuonna 2005 käynnistetyn Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on ollut parantaa kotona asuvan iäkkään väestön toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua voima- ja tasapainosisältöisen terveysliikunnan keinoin. Ohjelman kohderyhmäksi valittiin ensisijaisesti kotona asuvat yli 75-vuotiaat, joiden toimintakyky on alkanut heikentyä. 

Ohjelman alkuvaiheessa eri järjestöhankkeissa kehitettiin Ikäinstituutin mentoroimana hyviä toimintatapoja ikäihmisten liikuntaneuvontaan. Toisessa vaiheessa näitä toimintatapoja alettiin juurruttaa valitsemalla sadan hakijan joukosta 38 kuntaa, joissa ohjelmaa alettiin toteuttaa.

Vuonna 2016 mukaan saatiin 18 uutta kuntaa. Tänä vuonna työ jatkuu kärkihankkeen Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi johdolla.

Ikäinstituutti

Säätiö perustettiin vuonna 1971 nimellä Kuntokallio-Säätiö ja muutettiin vuonna 2011 Ikäinstituutin säätiöksi. Instituutin toiminta keskittyy sekä vanhusten fyysiseen että henkiseen hyvinvointiin ja osallisuuteen.